h

Akkoord corporaties holt sociale woningbouw uit

21 december 2006

Akkoord corporaties holt sociale woningbouw uit

Het akkoord dat het Amsterdams college met de woningcorporaties heeft gesloten holt volgens de SP de sociale woningbouw uit. De afspraken richten zich erg op het verkopen van sociale huurwoningen en het bouwen van woningen voor het middensegment. Het beschermen van de laagste inkomens op de woningmarkt schijnt niet centraal te staan bij dit rood-groene college.

Hans Bakker)

SP-raadslid Hans Bakker verwondert zich over de besluitvorming over deze belangrijke afspraken. "Het gaat om investeringen van miljarden euro's en treft vrijwel elke Amsterdammer. Toch was er geen ruimte voor goede inspraak en staat de huurdersvereniging buitenspel. In een achterkamertje heeft het college een deal gesloten met de corporaties en de gemeenteraad kan slikken of stikken. Onder deze dwang heeft een meerderheid van de raad zich uitgesproken voor dit onderhandelingsresultaat."

De SP denkt dat vooral de corporaties een goede resultaat hebben behaald. Zij mogen massaal woningen verkopen en en krijgen nog steeds korting op de grondprijs. De massale sloopplannen van de corporaties die dit college bij haar aantreden nog ter discussie beloofde te stellen, kunnen nu toch ongeremd doorgang vinden. Kritiek op deze plannen zoals recent van Andr Tomson (hoogleraar TU Delft) en van Vincent van Rossum (Bureau Monumenten en Archeologie) wordt genegeerd. Laatstgenoemde werd zelfs geschorst door wethouder Herrema.

Bakker: "Het college had op korte termijn geld nodig voor het zogenaamde vereveningsfonds. Door de wensen van de corporaties in te willigen heeft zij dit geld gevonden. De Amsterdammer - en dan met name de Amsterdamse huurder - is hier niet bij gebaat. De huurders staan buitenspel terwijl het college vastzit aan een kartel van woningcorporaties. Als we de woningmarkt echt open willen breken voor de Amsterdammers zullen we moeten bekijken of we een eigen woningbedrijf kunnen oprichten. Helaas steunde een raadsmeerderheid me daar niet bij".

Voorstellen van de SP om een eigen corporatie te starten en het afwijzen van de sloop van 12.000 woningen konden niet op steun van een raadsmeerderheid rekenen. Wel nam de raad SP-voorstellen aan om de huurdersinspraak te vergroten en de regio ontwikkelingen in kaart te brengen.
null)

U bent hier