h

Deelraadsleden Zuideramstel tijdelijk op non-actief

14 december 2006

Deelraadsleden Zuideramstel tijdelijk op non-actief

Het afdelingsbestuur van SP-Amsterdam heeft 2 deelraadsleden van de SP in Zuideramstel tijdelijk op non-actief gezet. Gerrit Herders en Anja Veenstra worden in de Volkskrant van vandaag beschuldigd van illegaal onderverhuren van een woning. Deze handelswijze past niet bij de SP die zich juist verzet tegen illegale onderhuur en het hanteren van woekerprijzen. Het afdelingsbestuur heeft een commissie ingesteld die snel gaat uitzoeken wat er feitelijk gebeurd is en welke passende maatregelen er genomen moeten worden. Hangende het onderzoek zullen de 2 beschuldigde deelraadsleden niet actief zijn voor de SP.

De commissie die de aantijgingen gaat onderzoeken zal bestaan uit Nora Swagerman (regiobestuurder), Willem Paquay (ex-deelraadslid en gemeenteraadslid), Geert Reuten (onderzoeker) en Ad Schiedon (fractievoorzitter Heuvelrug). Deze commissie zal proberen zo snel mogelijkheid duidelijkheid te verkrijgen en het afdelingsbestuur adviseren hoe zij verder dient te handelen.

De 2 deelraadsleden zijn op non-actief gesteld, omdat de SP duidelijk afstand wil nemen van de aantijgingen. De SP wil juist dat het illegaal onderhuren aangepakt wordt en dat woningbezitters en legale huurders niet profiteren van de woningnood die Amsterdam kent. Om dit tegen te gaan dienen er snel meer (betaalbare) woningen in de stad bijgebouwd te worden en dient ondertussen illegale onderhuur hard aangepakt te worden.

U bent hier