h

Help de Dierenambulance!

6 december 2006

Help de Dierenambulance!

De SP wil de Dierenambulance Amsterdam met haar huidige serviceniveau laten blijven bestaan. Het voortbestaan van de dierenambulance is echter in gevaar. De gemeente wil namelijk af van de ID-ers en daarmee ook van veel Dierenambulance-personeel. De SP is van mening dat de Dierenambulance een belangrijke taak verricht. De gemeente moet ervoor zorgen dat zij deze taak kan blijven uitvoeren.

Poes)

De Dierenambulance Amsterdam verleent circa 15.000 keer per jaar hulp. Tweederde daarvan, dus een kleine 10.000 hulpverleningen, valt onder de wettelijke taken en de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam. Verantwoordelijkheden die Amsterdam zelf ook erkent te hebben in de in maart van dit jaar vastgestelde Nota Dierenwelzijn. Deze hulpverlening van de Dierenambulance betreft hulp aan zwerfdieren, aan in het wild levende dieren (zoals egels, zwanen en vossen) en aan het ophalen van overleden dieren uit de openbare ruimte.

Omdat dit verantwoordelijkheden zijn van de gemeente vindt de SP het logisch dat de gemeente de Dierenambulance Amsterdam een vergoeding betaalt voor deze diensten. En dat kan ook best: Amsterdam heeft een pot rentegratiegeld met daarin 202 miljoen euro. Met (een deel van) dat geld kunnen ID-ers die werkzaam zijn bij de Dierenambulance gewoon hun belangrijke werk blijven doen.

De dierenambulance is in actie gekomen voor behoud van haar diensten. Steun deze actie via www.dierenambulance-amsterdam.nl

U bent hier