h

Motie SP zorgt voor veiliger omgaan met scheepsafval

20 december 2006

Motie SP zorgt voor veiliger omgaan met scheepsafval

Wethouder Marijke Vos zal binnen de huidige wetgeving op zoek moeten gaan naar maatregelen om een ramp zoals met de Probo Koala gebeurd is te voorkomen. Een motie van de SP hiertoe werd met een ruime meerderheid in de raad aangenomen. Volgens de SP kunnen we niet wachten op landelijke regels om de scheepvaart veiliger te maken. Deze aangenomen motie zorgt ervoor dat er begin 2007 al maatregelen genomen gaan worden.

Laurens Ivens)

SP-raadslid Laurens Ivens is blij dat een overgrote raadsmeerderheid (PvdA, VVD, GroenLinks en SP) aangeeft om de wethouder te steunen in het veiliger maken van de scheepvaart. "Scheepsafval wordt nu nauwelijks in de gaten gehouden terwijl het wel grote gevolgen voor het milieu en de veiligheid kan hebben. Een ramp zoals met de Probo Koala moeten we proberen te voorkomen. De aanname van deze motie kan de risico's verminderen."

Helaas wilde de meerderheid van de gemeenteraad geen oproep doen richting het Rijk om met regelgeving de uitvaart van scheepsafval tegen te gaan. Ook een voorstel om Ivoorkust te helpen met juridische bijstand en bij het schoonmaken van de met gif vervuilde plekken kon niet op steun rekenen. Zelfs een oproep hiertoe van de Verenigde Naties overtuigde de overige partijen niet om de mensen in Ivoorkust te helpen.

U bent hier