h

Raad steunt SP in strijd voor gratis Openbaar Vervoer

21 december 2006

Raad steunt SP in strijd voor gratis Openbaar Vervoer

Op verzoek van de SP heeft een ruime raadsmeerderheid van SP, PvdA, GroenLinks, CDA en D66 zich uitgesproken voor experimenteren met gratis openbaar vervoer. In eerste instantie zouden volgens het SP-voorstel mensen van 65 jaar of ouder hiervoor in aanmerking dienen te komen. Bij het vaststellen van de gemeentebegroting voor 2007 steunden PvdA en GroenLinks dit voorstel en kreeg het college de opdracht zich hiervoor in te zetten.

Al lange tijd pleit de SP voor gratis OV voor kinderen tot 12 jaar en boven de 65. In de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen omarmden PvdA en GroenLinks dit voorstel tijdens een bijeenkomst met de ouderenbonden. De PvdA nam het ook op in haar verkiezingsfolders. Na de verkiezingen verdween dit voornemen al snel bij de collegepartijen.

SP-raadslid Meta Meijer is verheugd dat haar motie is aangenomen en hoopt dat hierdoor het openbaar vervoer weer een impuls krijgt. "Eerder zegde wethouder Herrema me al een onderzoek naar gratis openbaar vervoer toe. Nu moet hij met de minister van Verkeer in overleg om een experiment voor gratis openbaar vervoer naar Amsterdam te halen. Het gaat nogal omslachtig, maar vandaag heeft de gemeenteraad weer een belangrijke stap gezet."
null)

U bent hier