h

SP: Generaal pardon voor Amsterdamse asielzoekers

4 december 2006

SP: Generaal pardon voor Amsterdamse asielzoekers

De Amsterdamse SP-fractie heeft vandaag burgemeester Cohen verzocht om uitvoering te geven aan de motie uit de Tweede Kamer die verzoekt om een generaal pardon voor vluchtelingen die vr 2001 in Nederland asiel aanvroegen. Totdat duidelijk is hoe de regering gehoor gaat geven aan deze motie, vindt de SP het onverantwoord om deze asielzoekers uit te zetten. Zeker gezien het vele leed dat hier vaak achter schuilt.

Remine Alberts)

In een oproep aan burgemeester Cohen wijzen SP-raadsleden Remine Alberts en Laurens Ivens erop dat de gemeente de voorzieningen voor asielzoekers in stand kan houden. Alberts: "Op die manier kan onze burgemeester uitvoering geven aan de wens van een Kamermeerderheid. Zolang de regering het niet voor deze vluchtelingen opneemt, moet de gemeente dit maar zelfstandig doen."

U bent hier