h

Van Dijk stelt Kamervragen over AT5

13 december 2006

Van Dijk stelt Kamervragen over AT5

SP-Kamerlid Jasper van Dijk heeft vragen gesteld aan de minister van OCW over de ontvangst van AT5. Aanleiding is het staken van de doorgifte door Digitenne per vrijdag aanstaande.

Jasper van Dijk)

Van Dijk wil van minister Van der Hoeven antwoord op de vraag of AT5 een verplicht door te geven omroep zou moeten zijn. Hij benadrukt dat KPN in november nog heeft gemeld dat AT5 voor alle klanten in de regio Amsterdam beschikbaar zou blijven. Van Dijk vindt dat de minister met de Publieke Omroep in overleg moet gaan om een oplossing te vinden.

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van OCW over de ontvangst van AT5.

1. Wat is uw oordeel over de brief van de NVJ van 13 december jl., over de beindiging van de doorgifte van de lokale Amsterdamse televisiezender AT5 via het netwerk van KPN TV/Digitenne?

2. Deelt u de mening dat AT5 haar waarde heeft bewezen in de regio Groot Amsterdam en dat de zender daarmee een toegevoegde waarde heeft?

3. Wat is uw oordeel over het feit dat Digitenne nog in november aan haar klanten heeft laten weten dat AT5 beschikbaar zou blijven in de regio Groot Amsterdam?

4. Deelt u de mening dat er voor de inwoners van de regio Groot Amsterdam een distributiekanaal moet zijn waarmee AT5 te ontvangen is? Hoe gaat u dit realiseren als AT5 niet is te ontvangen via satelliet of Digitenne en indien er op bepaalde plekken ook geen kabelaansluiting mogelijk is?

5. Deelt u de mening dat AT5 moet worden toegevoegd aan de lijst van verplicht door te zetten publieke omroepen bij KPN / TV Digitenne? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u eventueel bereid om met de Publieke Omroep in overleg te gaan om een oplossing te vinden, bijvoorbeeld door AT5 via het zogenaamde free-to-air gedeelte van de digitale ether uit te zenden?

U bent hier