h

Ambitieus plan nodig voor aanpak dode hoek bij vrachtwagens

23 oktober 2007

Ambitieus plan nodig voor aanpak dode hoek bij vrachtwagens

De SP wil dat wethouder Herrema een ambitieus plan gaat opstellen voor de aanpak van de problemen met de dode hoek bij vrachtwagens. SP-raadslid Meta Meijer is blij met de aandacht die het college aan dit probleem geeft, maar vindt dit nog niet voortvarend genoeg. "Jaarlijks vallen er ongeveer 3 doden in Amsterdam door de dode hoek bij vrachtwagens. Ik zal de wethouder aansporen om een breed scala van maatregelen te gaan onderzoeken om dit probleem snel flink aan te pakken."

Meta Meijer)

Wethouder Tjeerd Herrema geeft in antwoord op een verzoek van de SP aan dat hij maatregelen wil nemen om de problemen met de dode hoek bij vrachtwagens te verminderen. Hij overweegt de aanleg van spiegelafstelplaatsen, de opgeblazen fietsopstelstrook, het anders afstellen van verkeerslichten en het geven van meer voorlichting. De SP is blij met deze voorstellen, maar zal de wethouder aansporen nog meer maatregelen te overwegen en voorspoediger aan de slag te gaan.

Volgens Meijer ziet de gemeente nog een aantal mogelijkheden over het hoofd. Zij pleit ervoor dat eveneens gekeken wordt naar de overmaat van reclames die chauffeurs en ook fietsers het overzicht ontneemt op gevaarlijke punten. Ook is het mogelijk om schoolklassen de dode hoek te laten 'beleven' door een vrachtwagen voor school te parkeren en de leerlingen vanuit de wagen te laten zien hoe groot het deel is dat de chauffeur niet kan zien. Eveneens zouden vrachtwagens zo veel mogelijk uit de stad moeten worden geweerd.

Op 29 oktober is er een expertmeeting 'dode hoek en verkeerslichten'. De resultaten hiervan zullen in de commissie van januari 2008 besproken worden. In de commissievergadering van 24 oktober zal de commissie Verkeer en Vervoer kijken naar maatregelen om ongelukken met de dode hoek te voorkomen. Meijer zal hier bij verkeerswethouder Herrema aandringen om ook de SP-voorstellen te onderzoeken.

U bent hier