h

Fiets voor leerlingen na fietsexamen

9 oktober 2007

Fiets voor leerlingen na fietsexamen

De SP wil dat Amsterdamse scholieren een fiets krijgen om een fietsexamen te kunnen doen. Op die manier zullen meer leerlingen het fietsexamen afleggen en vaker fietsen. Zowel voor de gezondheid van de jongeren als voor de verkeersveiligheid zal dit voordelen hebben.

Meta Meijer)

De helft van de Amsterdamse leerlingen in het basisonderwijs neemt geen deel aan het fietsexamen. Dit omdat zij niet kunnen fietsen, of geen fiets hebben. De SP vindt dat Amsterdam zich meer moet inspannen om het fietsen te stimuleren. Overtallige fietsen bij de AFAC kunnen rijklaar gemaakt worden door bijvoorbeeld scholen met praktijkonderwijs of maatschappelijke instellingen. Op deze fietsen kunnen de basisschoolleerlingen een fietsexamen afleggen. Wanneer ze het examen met goed gevolg afleggen, mogen zij de fiets houden, in de verwachting dat deze kinderen blijven fietsen.

SP-raadslid Meta Meijer: "Dit fietsplan biedt veel voordelen. Kinderen worden op de fiets geholpen, wat goed is voor zowel het milieu als de gezondheid. Door examen te doen, leren zij ook hoe zij veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Tenslotte kunnen de leerlingen in het praktijkonderwijs een schat aan ervaring opdoen met het repareren van de fietsen."

De SP zal morgen bij de behandeling van het Meerjarenbeleidsplan Fiets een motie met dit voorstel indienen.

U bent hier