h

Supersnelwegen laten stad dichtslibben

10 oktober 2007

Supersnelwegen laten stad dichtslibben

De SP maakt zich grote zorgen over het leefklimaat en de luchtkwaliteit als de supersnelwegen tussen Almere en Amsterdam aangelegd worden. De regering en ook het Amsterdams college zijn akkoord met de komst van 12-baanswegen die nog meer auto's naar Amsterdam zullen leiden. Deze auto's zullen een grote last voor de stad en de gezondheid van de Amsterdammers vormen. Bovendien zullen al snel ook de overige wegen dichtslibben.

Meta Meijer)

Minister Eurlings van Verkeer heeft de Amsterdamse gemoederen hevig in beroering gebracht. De A1, A10 en de A6 zouden flink verbreed moeten worden. De SP vroeg hierover opheldering van verantwoordelijk wethouder Herrema. Zelfs zonder besluitvorming over de kilometerheffing en beter openbaar vervoer zal de stad meewerken aan de weguitbreiding zolang de overlast langs de weg enigszins beperkt zal worden. De Gaasperdammerweg zal dan gedeeltelijk overkluisd moeten worden en ook voor de A10-Oost moeten oplossingen bedacht worden.

SP-raadslid Meta Meijer is teleurgesteld in deze opstelling van het PvdA/GroenLinks-college. "Het college zegt wel een betere luchtkwaliteit te willen, maar extra wegen en auto's passen daar echt niet bij. De SP is van mening dat er een flinke impuls aan het openbaar vervoer gegeven moet worden voordat er besloten wordt over de aanleg van extra asfalt. Het dichtslibben van de wegen in en rond de stad getuigt van onverstandig beleid. De SP zal zich hiertegen blijven verzetten."

U bent hier