h

In 2009 meer schuldhulpverlening

23 december 2008

In 2009 meer schuldhulpverlening

null)

De schuldhulpverlening moet in 2009 ook toegankelijk worden voor mensen met schulden beneden de 2.000 euro. Dit voorstel van SP-raadslid Carlien Boelhouwer kan rekenen op steun van vrijwel de voltallige gemeenteraad. Boelhouwer: "Tot nu toe biedt de gemeente alleen hulp bij grote schulden. Om uit de schulden geholpen te worden, moeten mensen met lage schulden dus eerst de schulden laten stijgen. Dat is krom."

Uit de Armoedemonitor 2008 blijkt dat het percentage minima met schulden sinds 2002 fors gestegen is: van 12% in 2002 naar 22% in 2007. Boelhouwer. "De uitkeringen zijn de laatste jaren niet gestegen, en allerlei noodzakelijke vaste lasten als huur, ziektekosten en energie wel. Mensen met een uitkering kunnen zo makkelijk de schulden ingroeien. Om aanmaningskosten, incassokosten en proceskosten te voorkomen moeten deze mensen zo snel mogelijk uit de schulden geholpen worden. Anders worden schulden alleen maar gestapeld."

Op dit moment worden mensen met lage schulden weggestuurd bij de Amsterdamse schuldhulpverlening. Men gaat ervan uit dat zij zelf een betalingsregeling kunnen treffen met de schuldeiser. Maar daar beginnen de problemen. Boelhouwer: "Schuldeisers als Nuon willen de schuld binnen een jaar afbetaald hebben. Voor mensen met een laag inkomen is dat vaak gewoon niet te doen. De schuldhulpverlening moet deze mensen met lage schulden niet wegsturen maar juist voorkomen dat de schulden groot worden." De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag in meerderheid aangegeven dat wethouder Ossel dit probleem in 2009 moet oplossen.

U bent hier