h

Veel SP-voorstellen voor 2009 aangenomen

23 december 2008

Veel SP-voorstellen voor 2009 aangenomen

Op voorstel van de SP komt er gratis huiswerkbegeleiding voor alle scholieren tot 23 jaar die dat nodig hebben. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "Nu is het voor kinderen met ouders die weinig geld hebben lastig om huiswerkbegeleiding te krijgen. Dit vergroot de kloof tussen rijk en arm alleen maar. Gelukkig is vandaag een voorstel van mij door de gemeenteraad aangenomen waardoor ook kinderen van minder rijke ouders huiswerkbegeleiding kunnen krijgen."

De gemeenteraad stemde vandaag over veel voorstellen voor 2009. Een flink aantal SP-voorstellen werd hierbij ook aangenomen. Zo wordt de schuldhulpverlening beter toegankelijk gemaakt. Ook mensen met schulden onder 2.000 euro moeten nu in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. SP-raadslid Carlien Boelhouwer: "Bedrijven als NUON en Waternet willen dat schulden binnen een jaar afbetaald worden, wat veel mensen niet kunnen. Dit is te gek voor woorden. Kennelijk moet iemand eerst zijn schulden tot 2.000 euro laten oplopen, voordat hij geholpen wordt. Dat gaat nu gelukkig dus veranderen."

Kleinere ondernemers die de dupe worden van gebiedsrenovaties moeten op voorstel van de SP beter geholpen gaan worden. SP-raadslid Laurens Ivens: "Nu komen ondernemers nog vaak in de financiëe problemen tijdens bouwwerkzaamheden in het gebied. Of ze worden opeens na een gebiedsrenovatie met fors hogere huurprijzen geconfronteerd. Het komende jaar zal de gemeente met voorstellen moeten komen om deze ondernemers beter te beschermen dankzij een aangenomen SP-motie."

Een ander SP-voorstel die werd aangenomen is dat er een centraal informatiepunt komt voor de mensen die wonen in de Westelijke Tuinsteden en geconfronteerd worden met stedelijke vernieuwing. SP-raadslid Hans Bakker: "Nu weten veel mensen niet wat hen te wachten staat bij de grootse sloop- en renovatieplannen in Nieuw-West. Een speciaal informatiepunt bij de Dienst Wonen moet deze informatiestroom beter laten verlopen."

Ook werd een voorstel van de SP aangenomen om gevaarlijke situaties op het water te voorkomen door de handhaving te verbeteren. Volgens SP-raadslid Meta Meijer zijn er veel gevaarlijke situaties op het water. "Bootjes worden nogal eens te zwaar belast en niet elke bestuurder neemt de regels even serieus. Met dit aangenomen voorstel zal hier beter op gelet gaan worden in 2009."

SP-fractievoorzitter Remine Alberts wist met een voorstel meer geld binnen te halen voor het muziekonderwijs. Er gaat een onderzoek komen om mogelijk te maken dat alle kinderen op de basisschool een uur per week muziekonderwijs zullen krijgen. Alberts: "Net zoals gymnastiek op de basisschool gegeven wordt, is ook muziekonderwijs van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Met deze binnengehaalde SP-motie komt dit nu voor alle kinderen een stapje dichterbij."

Naast deze motie werden nog 9 voorstellen van de SP aangenomen. Helaas kon het voorstel van de SP om echt actief de tweedeling te bestrijden niet op verdere steun in de gemeenteraad rekenen.

U bent hier