h

Houd Kalfjeslaan en Amstel groen!

24 april 2010

Houd Kalfjeslaan en Amstel groen!

De SP wil dat de plannen van voormalige stadsdeel ZuiderAmstel om een deel van het ecologische lint Amsterdamse Bos / Amstel te bebouwen niet doorgaan. Het stadsdeel heeft haast met het besluit, wat vreemd is want op zijn vroegst zal in 2012 begonnen worden met nieuwbouw op het terrein van de huidige schooltuinen. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Dit besluit moet er niet snel doorgedrukt worden, maar moet zorgvuldig genomen worden. Bovendien zijn er betere locaties voor de nieuwbouw dan dit natuurgebied."

In het plan worden twee leslokalen gebouwd en 600 schooltuinen gerealiseerd. Ook komen er een kas en fruitbomen. Daarvoor moeten andere bomen gekapt worden en de waterpartijen worden rechtgetrokken. Bovendien wordt het gebied afgesloten voor bezoekers. Er zijn 1700 handtekeningen opgehaald om tegen de plannen te protesteren. Door toedoen van onder andere de SP wordt het besluit uitgesteld.

Moayyed en SP-Statenlid Fred Gersteling hebben samen met vertegenwoordigers van andere partijen een bezoek gebracht aan de locatie en gesproken met actievoerende bewoners. Daar is onder andere gekeken naar mogelijk alternatieve locaties voor de schooltuinen. Zo wees de voorzitter van de beschermers Amstelland op een zorgboerderij aan de Amstel die blij zou zijn met de schooltuinen. Ook is een locatie bekeken aan de westkant van de Kalfjeslaan. Daar bleek ruimte genoeg te zijn op terreinen te gaan waar nagenoeg niets gebeurt. Moayyed: "Een ideale alternatieve locatie dus. Bovendien is dit veel verkeersveiliger dan de drukke Kalfjeslaan nabij de Amstel."

U bent hier