h

OpSPraak: Volop discussie over wonen

25 oktober 2010

OpSPraak: Volop discussie over wonen

Tijdens de tweede editie van politiek café opSPraak is druk gediscussieerd over wonen in Amsterdam. Onderwerpen als de bouwstop, leegstand, stijgende huren en de gevolgen voor de Amsterdammer, zoals toenemende schaarste en onvermijdelijke prijsstijgingen, kwamen aan bod. Gastsprekers waren Laurens Ivens (fractievoorzitter SP Amsterdam) en Bastiaan van Perlo (Huurdersvereniging Amsterdam).

Na het succes van de eerste opSPraak, vond deze tweede editie vrijdag 22 oktober plaats in De Boomsspijker, nabij de Nieuwmarkt. Het thema van deze avond, "Kunnen we nog wonen in Amsterdam?", bleek met een grote opkomst een voltreffer. Beide sprekers gaven een heldere uiteenzetting over de huidige en toekomstige woonproblematiek in Amsterdam, waarna er veel ruimte was voor vragen uit de zaal en discussie.

Bastiaan van Perlo (links) en Laurens Ivens (midden) in gesprek met het publiek

Bastiaan van Perlo (links) en Laurens Ivens (midden) in gesprek met het publiek 

Na het politieke gedeelte trok vooral de bar de aandacht van de aanwezigen. Natuurlijk was er deze keer ook weer live muziek, ditmaal van bluesmuzikant Brian Hinkey met begeleiding. De diverse Thaise hapjes vonden hierbij gretig aftrek. Ook deze keer dus weer een zeer geslaagde avond. We maken ons op voor een succesvolle voortzetting van opSPraak in november. Kom langs en beleef het mee!

U bent hier