h

SP steunt vrijwilligersstaking

26 januari 2012

SP steunt vrijwilligersstaking

De SP staat achter de eisen van de vele vrijwilligers die woensdag korte tijd de hal van het stadsdeelkantoor in Zuid bezetten. Tijdens de deelraadsvergadering uitten de vrijwilligers hun onvrede over het welzijnsbeleid door symbolisch het bijltje erbij neer te gooien. Met het protest willen ze duidelijk maken dat ze genoeg hebben van de afbraak van de buurtvoorzieningen in hun wijken.

SP'er Rob Marijnissen vindt dat het stadsdeel wel erg hard heeft gesnoeid in het welzijnswerk, terwijl voor andere zaken wel meer geld is uitgetrokken. "'Bezuinigen moet' wordt als vals argument gebruikt," aldus Marijnissen. Een oude vrijwilliger uit Zuid verklaarde dat de nieuwe inrichting van het welzijnswerk door het stadsdeel haar demotiveert om door te gaan: "Jullie hebben hier voor gestudeerd maar ik niet. Ik kan wel wat hulp gebruiken bij mijn vrijwilligerswerk."

De stadsdeelraad houdt op dinsdag 31 januari een extra commissievergadering die geheel gewijd is aan de gevolgen van de bezuinigingen op het welzijns- en vrijwilligerswerk. De SP zal daar pleiten voor het behoud van welzijnsvoorzieningen in de buurten en meer zeggenschap van vrijwilligers over de activiteiten die zij willen organiseren. Tevens zal de SP het personeel ondersteunen dat mede door toedoen van het stadsdeel in de problemen is gekomen. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Er heerst veel angst en onzekerheid bij personeel en vrijwilligers over de toekomst. Chaos is troef op dit moment."

U bent hier