h

Help mee buurthuizen te redden

16 februari 2012

Help mee buurthuizen te redden

De SP is een online petitie gestart tegen de grote bezuinigingen op de buurthuizen in Amsterdam-Zuid. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Personeel en vrijwilligers voelen zich in de steek gelaten. Angst voor de toekomst overheerst door de forse bezuinigingen op het welzijnswerk. Des te schrijnender is het dat het stadsdeel wel meer geld heeft uitgetrokken voor andere zaken."

Het is op dit moment chaos op dit moment troef binnen de 'Huizen van de Wijk' in Zuid. Door bezuinigingen en reorganisaties zijn al vijf buurthuizen gesloten. De overgebleven buurthuizen weten niet waar ze aan toe zijn door de lamlendige organisatie van het stadsdeel. Het personeel in de buurthuizen zit niet stil en verzet zich tegen ontslag en onzekerheid. Een aantal van hen heeft op dit moment zelfs geen inkomen. En personeelslid dat bij de deelraad insprak over deze kwestie, kreeg de volgende dag direct ontslag van een bedrijf dat ook de CAO niet respecteert. De SP roept inwoners van Zuid op deze mensen te steunen.

De SP in Amsterdam Zuid wil:
- leegstaande panden beschikbaar stellen voor buurtvoorzieningen;
- vrijwilligers en bewoners de zeggenschap teruggeven, want alleen dan krijg je een leefbare buurt;
- het stadsdeel in zee laten gaan met bedrijven die een sociaal beleid voeren en de CAO respecteren.

U bent hier