h

Motie van afkeuring vanwege chaos in buurthuiswerk

27 februari 2012

Motie van afkeuring vanwege chaos in buurthuiswerk

Woensdagavond heeft de SP samen met GroenLinks en VOZ in Zuid een motie van afkeuring ingediend. Dit gebeurde naar aanleiding van een debat over het buurthuiswerk. De SP maakt zich al lange tijd zorgen over de situatie in de buurthuizen. Het stadsdeel bezuinigt hier veel geld op, waardoor al vijf buurthuizen zijn gesloten en er veel wordt gereorganiseerd. Vorige week is de SP een petitie gestart om de buurthuizen te redden.

In het debat van woensdagavond heeft de SP het stadsdeel over de chaos aan de tand gevoeld. SP fractie voorzitter Roya Moayyed: "Het stadsdeelbestuur heeft al eerder beweerd dat aan de bezuinigingen en reorganisaties grondige voorbereidingen vooraf zijn gegaan. Wij constateren dat er chaos, onzekerheid en wanhoop is. Vrijwilligersorganisaties worden in de steek gelaten, mensen met een baan leven in onzekerheid en raken hun CAO-rechten kwijt. Ondertussen is er voor veel buurtbewoners geen plek meer."

Dat de SP het niet eens is met het snoeien in de buurthuizen was al van begin af aan duidelijk. "Maar omdat het stadsdeel het zo rommelig aanpakt zijn de gevolgen nog drastischer. Dit terwijl al veel mensen en groepen gewaarschuwd hebben voor deze aanpak. Wij hebben een motie van afkeuring ingediend om duidelijk te maken dat het stadsdeelbestuur echt niet zo te werk had mogen gaan," aldus Roya Moayyed.

De SP blijft de ontwikkelingen op de voet volgen aangezien de rust nog lang niet weergekeerd is. Omdat het stadsdeel de reorganisatie slecht had voorbereid zijn er mensen ontslagen die nu weer worden aangenomen om een en ander weer in goede banen te leiden. Deze mensen blijven de komende maanden in onzekerheid over hun baan. De SP roept mensen op hun ervaringen over dit onderwerp met de SP te delen via amsterdamzuid@sp.nl.

U bent hier