h

SP luidt de noodklok over welzijn in Amsterdam Zuid

3 februari 2012

SP luidt de noodklok over welzijn in Amsterdam Zuid

De SP maakt zich grote zorgen over de toekomst van het welzijnswerk in Zuid. Vorige week protesteerden vrijwilligers bij de deelraad en ook het overige personeel maakt zich zorgen om de afbraak van de buurtvoorzieningen. Het stadsdeel voert onder leiding van wethouder Kreuger (VVD) een zware reorganisatie door. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Chaos overheerst, waarbij serieus de vraag aan de orde moet worden gesteld of er sprake is van onbehoorlijk bestuur."

Moayyed: "Er wordt met een louche bedrijf TMF in zee gegaan dat zich niet aan de CAO welzijn wil houden, waardoor er meer mensen dan nodig ontslagen worden. Het beheer van de 'Huizen van de Wijk' wordt straks technisch en inhoudelijk door verschillende bedrijven beheerd. Twee kapiteins op een schip, dat kan niet goed gaan."

Ben Hoogendam, van de vakbond AbvaKabo FNV, heeft tijdens de commissievergadering een belangrijke verantwoordelijkheid bij het stadsdeel gelegd. "Dit beleid willen vrijwilligers niet en ook het personeel niet. Het stadsdeel is bezig met het opblazen van een luchtballon. Dit beleid kan ook niet worden uitgevoerd. Er wordt net gedaan alsof we een product aan het maken zijn, terwijl we het over mensen hebben."

Met het personeel wordt gesold. Minstens 40 personeelsleden zijn zwaar de dupe qua werk en inkomen. Een aantal heeft op dit moment zelfs geen enkel inkomen. Ook verkeren veel vrijwilligers nog steeds in onzekerheid. Krijg ik wel of geen goedkeuring voor mijn subsidieaanvraag en is er wel voldoende plaats? Niemand in de raad heeft op dit moment een fatsoenlijk overzicht hoe het er met de verschillende aanvragen voor subsidie voor staat.

Namens de personeelsleden die in de klem zitten sprak Mike Paschennegger de commissie toe over de ontstane situatie waarbij hij het de deelraad kwalijk nam zo snel en zo ondoordacht te werk te gaan: "De overgang van de onderneming laat de deelraad op zijn beloop. U moet daar duidelijk over zijn naar het personeel. Bovendien is de uitvoering van deze overgang erg rommelig, dat verwijt ik jullie als deelraad, hierdoor zitten heel veel mensen in de problemen."

Het nieuwe beleid 'Vernieuwd Welzijn' richt zich met name op kwetsbare doelgroepen o.a. ouderen die door het verdwijnen van een vijftal buurthuizen te maken hebben met grotere loopafstanden. Een groot aantal van hen wordt hierdoor van activiteiten uitgesloten.
Dit zijn de wrange vruchten van bezuinigingsbeleid waarbij ongeveer 1,5 miljoen euro, 14% van het totale budget van Welzijn en Zorg is weggesneden en het stadsdeel het tegelijk presteert om in totaal 4,4% meer uit te geven voor 2012.

U bent hier