h

SP wil opheldering over chaos welzijnswerk

22 februari 2012

SP wil opheldering over chaos welzijnswerk

De SP wil de betrokken portefeuillehouders in Zuid aan de tand voelen over de situatie binnen welzijn in het stadsdeel. Fractievoorzitter Roya Moayyed: "Het vernieuwde welzijnsbeleid leidt tot chaos, onzekerheid en wanhoop bij zowel de welzijnsaanbieders als de afnemers." De SP heeft daarom een interpellatieverzoek ingediend hierover.

Moayyed: "Er bereiken de SP-fractie al geruime tijd verontrustende signalen over het welzijnswerk en de grote onrust onder vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Veel vrijwilligers zijn inmiddels gestopt of zijn van plan te stoppen. Tientallen medewerkers van de welzijnsinstellingen hebben per 1 januari 2012 ontslag gekregen." Onlangs is een medewerker die insprak bij de deelraad en het voor zijn collega's opnam per direct ontslagen.

Het stadsdeelbestuur heeft gezegd dat naar een goede oplossing voor de betreffende medewerkers en het beheer wordt gezocht. Moayyed: "Het bestuur beweert dat aan de implementatie per 1 januari een 'grondige' voorbereiding van een jaar is voorafgegaan. Maar intussen zijn beheerders nog niet aanwezig, waardoor geen duidelijkheid bestaat over de bemensing van recepties, het openen van de deur, wie de inventaris regelt, facturering van de kosten van de bewonersinitiatieven en wat te doen bij calamiteiten etc. Een aantal bewonersgroepen zijn nog steeds dakloos. En dit allemaal onder het mom van het vernieuwde welzijn en het introduceren van de 5 Huizen van de Wijk."

U bent hier