h

De Diamantbuurt verdient een eigen buurthuis

15 april 2012

De Diamantbuurt verdient een eigen buurthuis

De SP wil dat er in de Diamantbuurt weer een buurthuis komt. Sinds de bezuinigingen op de buurthuizen zitten de bewoners van de Diamantbuurt zonder een eigen plek voor hun activiteiten. Een aantal vrijwilligers hebben een alternatief bedacht het zogenaamde 'plan C', waarin verschillende activiteiten van en voor de bewoners zijn opgenomen. Dat is ingediend bij de deelraad van Zuid en besproken in een commissievergadering van het stadsdeel. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "De Diamantenbuurt is een van de 3 armste buurten in Zuid. Het plan C voldoet aan de eisen die nodig zijn om van deze buurt een waardiger en leefbaardere buurt te maken. Hiermee worden ook de meest kwetsbare mensen uit een sociaal isolement en eenzaamheid gehouden."

De SP heeft er bij het stadsdeelbestuur op aangedrongen om bij de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Liesbeth Spies, aan te kloppen om dit initiatief vanuit de Diamantbuurt mogelijk te maken. De SP heeft de situatie van de vrijwilligers ook in de Tweede Kamer onder de aandacht gebracht van deze minister. Andere initiatieven vanuit Zuid verdienen dit eveneens. De verantwoordelijke VVD-wethouder Marco Kreuger was nog niet op de hoogte van de nieuwe bevindingen van minister Spies over de aanpak van de zogenaamde aandachtswijken. Hij gaat nu verder uitzoeken of er landelijke susidiemogelijkheden zijn.

Al maanden voeren vrijwilligers actie in het hele stadsdeel voor behoud van buurtvoorzieningen. Er is zelfs een staking georganiseerd. Het is niet alleen de Diamantbuurt waar zich problemen voor doen, ook in de Marathonbuurt is er nu geen plek meer waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het huiskamerproject 'Welkom' dat zeer succesvol is, heeft nog steeds geen goede plek.

U bent hier