h

Dure parkeergarage onder Boerenwetering lost problemen niet op

16 april 2012

Dure parkeergarage onder Boerenwetering lost problemen niet op

De SP-fractie in stadsdeel Zuid is verbaasd over de plannen van het stadsdeelbestuur om onder de Boerenwetering in de Pijp een peperdure parkeergarage te bouwen. De SP heeft dan ook tegen dit voorstel gestemd. SP-deelraadslid Marcel Koldewijn: "Deze parkeergarage onder water is een vergissing die willens en wetens met alle onzekerheden en tegenargumenten doorgedrukt wordt. Er wordt in tijden van economische crisis geld over de balk gesmeten. Ik kan wel andere en betere bestedingen bedenken waar op dit moment onder de bevolking grote behoefte aan is, zoals buurthuizen."

De parkeergarage gaat minimaal 35 miljoen kosten, dit komt uit op 89.000 per parkeerplek. Dat is nog voorzichtig begroot omdat de werkelijke kosten voor ondergronds bouwen onder water op deze plek waarschijnlijk wel hoger zullen uitkomen. Al jaren hebben mensen in de Pijp met een parkeervergunning hiervoor extra betaald en 18 miljoen bij elkaar gespaard. Het stadsdeel moet dus voor bijna de helft extra middelen gaan vergaren om aan die 35 miljoen te komen. Bezoekers zullen hier straks ook mogen parkeren. Met de komst van de parkeergarage zouden er bovengrondse parkeerplaatsen verdwijnen, maar dit blijken er veel minder te zijn dan oorspronkelijk de bedoeling was. Met name in de Frans Halsbuurt zouden er minder ruimte komen voor geparkeerde auto's, maar hierop komt het stadsdeelbestuur dus terug.

Het stadsdeelbestuur beweert dat er een groot draagvlak is onder de bewoners. De SP betwijfelt dat. Koldewijn: "Er is een enqute gehouden onder de bewoners. Er is daarbij gemakshalve vanuit gegaan dat degene die erkent dat er een parkeerprobleem is ook voor een parkeergarage zou zijn. Doordat het stadsdeelbestuur dit plan wil doorzetten krijgen goedkopere alternatieven, zoals parkeergarages aan de rand van de stad, geen kans." In Amsterdam wordt de laatste jaren veel meer gefietst en neemt het autobezit af. In de Pijp is er een grote behoefte aan meer ruimte voor fiets- en wandelvoorzieningen. De ruimte die de auto in dit deel van de stad heeft is te groot, andere gebruikers van de openbare ruimte komen al jaren in de knel. Zo komen ouderen er met hun rollator nauwelijks meer door.

De SP roept mensen op ook mee te doen aan de activiteiten van een bewonersgroep die onlangs is opgericht om tegen deze onzalige plannen in verzet te komen. De bewonersgroep komt op woensdag 18 april bij elkaar in wijkcentrum Ceintuur, Gerard Doustraat 133. Ze zijn ook te breiken via de mail: boerenwetering@wijkcentrumceintuur.nl.

U bent hier