h

Meer geld voor armoedebestrijding en bewonersinitiatieven

31 mei 2012

Meer geld voor armoedebestrijding en bewonersinitiatieven

De SP wil dat het bestuur van stadsdeel Zuid meer geld inzet om armoede te bestrijden en bewonersinitiatieven te ondersteunen. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Dat moet kunnen, het stadsdeel heeft in 2011 bijna 10 miljoen overgehouden."

Woensdagavond sprak de deelraad van Zuid over hoe het geld in 2011 is besteed. Moayyed is hier niet tevreden over: "Het stadsdeelbestuur vindt dat het de goede kant op gaat, maar de cijfers laten het tegenovergestelde zien. Sinds 2009 zitten er 22% meer huishoudens in de schuldhulpverlening, 12,8% van de huishoudens behoort tot de minima en dagelijks stijgt het aantal aanvragen bij de voedselbank."

Ook is er afgelopen jaar heel veel geld bezuinigd op de buurthuizen. Zo moesten er vijf sluiten en zijn er veel problemen in de buurthuizen die nog open zijn. De SP stelde voor om geld vrij te maken voor bewonersinitiatieven voor buurthuiswerk. "Wij vinden het belangrijk dat bewoners die betrokken zijn bij hun buurt ondersteund worden door het stadsdeel. Met de kaalslag van het afgelopen jaar in het buurthuiswerk, is het belangrijk dat het stadsdeel bewonersinitiatieven een steuntje in de rug geeft," aldus Moayyed. De SP stelde voor om van de 10 miljoen die over is 70.000 te besteden aan armoedebestrijding en 80.000 aan bewonersinitiatieven voor een betere buurt. Helaas werd het voorstel verworpen door de coalitiepartijen VVD, PvdA en D66.

U bent hier