h

OpSPraak: Gezamenlijke strijd voor een sociaal en solidair Nederland

2 mei 2012

OpSPraak: Gezamenlijke strijd voor een sociaal en solidair Nederland

We moeten samen strijd voeren voor een sociaal en solidair Nederland. Dat was de gemeenschappelijke oproep van de sprekers op de 1 mei viering van onder andere de SP, FNV bondgenoten en Abvakabo. De avond stond in het teken van arbeidsrechten en hoe die in deze tijd onder druk staan. Meer dan 150 actieve en betrokken mensen hadden zich in de grote zaal van het Werktheater verzameld. Muziek van Bob Fosko en zanger/accordeonist Jos van Rooij droeg aan de levendige avond bij.

20120502-1mei-zaal.jpg

Vakbondsbestuurders van FNV Bondgenoten, de AOB en de Abvakabo kwamen aan het woord over de strijd voor de betere arbeidsvoorwaarden binnen de diverse bonden. De succesvolle schoonmakersstaking kwam aan de orde, net als de pittige strijd voor de rechten van uitkeringsgerechtigden, de onderwijsstaking, acties in het Amsterdamse GVB en de doorlopende acties in de zorg. Deze acties gaan om meer dan loonsverhoging. Opvallende overeenkomsten zijn de inzet op respect voor de werknemers, het doorzettingsvermogen bij de acties en de groeiende samenwerking onderling en met politieke en maatschappelijke organisaties. 

SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut liet zien hoe de politieke macht in Den Haag zorgt voor een groeiende tweedeling in het rijke Nederland: "Mensen tellen niet in deze rechtse politiek, maar de winsten". Karabulut gaf voorbeelden van een groot aantal bezuinigingen op de zekerheden van gewone mensen. Ook haar conclusie is: "Als we Nederland en de wereld socialer willen maken, dan zullen we het gezamenlijk moeten doen."

20120502-1mei-podium.jpg

Op deze 1 mei werden ook de ontwerpplannen van De Nieuwe Vakbeweging gepresenteerd. Onder leiding van Lilian Marijnissen werd hierover een levendige discussie gevoerd met Henk van de Kolk, voorzitter van FNV bondgenoten en Ruud Kuin, secretaris van het hoofdbestuur van de Abvakabo. Beiden benadrukten dat de nu gepresenteerde plannen mogelijkheden bieden voor een goed functionerende vakbeweging, zoals een grotere zeggenschap van leden en de door leden gekozen voorzitter. Wel zullen de plannen nog meer vorm moeten krijgen. Zowel Kuin als Van de Kolk ziet gevaren in de versplintering van de Vakbeweging in allemaal kleine autonome bondjes. Naar hun oordeel vergroot dat de slagkracht van de Vakbeweging niet. Zij zien meer in één brede vakbeweging, waarbij alle leden een stem in het beleid hebben. Uit de vele vragen en opmerkingen uit de zaal bleek dat alle aanwezigen de noodzaak van een sterke vakbeweging onderschrijven.

U bent hier