h

OpSPraak: Rutte of Roemer?

3 september 2012

OpSPraak: Rutte of Roemer?

De extra zomereditie van Politiek Café stond uiteraard in het teken van de verkiezingen. Het podium vulde zich gemakkelijk met Amsterdamse kandidaat Tweede Kamerleden: Femke Reudler Talsma (plaats 33 op de kandidatenlijst), Meta Meijer (30), Chris Schaeffer (32) en Arnold Merkies (15). Peilingen, Europa, financiën en AOW: niets bleef deze avond onbesproken.

Rutte of Roemer? Het valt niet te voorspellen; potentiëel 45 zetels (Jan Marijnissen) versus de actualiteit, waar de PvdA zich als concurrent meldt. Meta: "We moeten ons niet gek laten maken en ons eigen verhaal vertellen. Sowieso wordt het resultaat prachtig, de SP begon ooit met twee zetels!" Een stem op de PvdA bevoordeelt Rutte omdat de SP eerst kijkt naar samenwerking met linkse partijen. Vergeet ook niet dat de PvdA in het verleden heeft meegewerkt aan marktwerking in zorg en postsector en bovendien de blanco VVD cheques voor Europese banken blind heeft ondertekend.

 Jan Mast

Femke verduidelijkt een ander verkiezingsthema, namelijk Europa: "De SP is niet tegen Europa, maar wel tegen een neoliberaal Europa. De voorstellen om de crisis op te lossen zijn domweg rechts en leiden in Griekenland tot afbraak van de publieke sector.’ Arnold valt haar bij en geeft uitleg over de inmiddels beruchte 3-procentsnorm: ‘Een gek idee dat gemiddeld werkt." Deze norm, waar overigens dertien(!) van de zeventien Eurolanden niet aan voldoen, sloopt aan de ene kant landen die het moeilijk hebben en stimuleert aan de andere kant Noord-Europese laden niet tot het bereiken van begrotingsevenwicht. Grappig genoeg voldeed de SP volgens het Centraal Planbureau (CPB) bij haar berekeningen desondanks aan de 3-procentsnorm. Arnold vertelt waarom: "Het investeringspakket van de SP (3 miljard euro voor onder andere spoor, scholen en buurtwerk) was onderhevig aan een zogenaamd inverdieneffect. De belastingen over deze investeringen vloeien terug naar de staatskas."

De CPB berekeningen zorgen voor de nodige controverse. Baseert deze instantie zich niet op VVD logica? Kaapt ze de verkiezingscampagne? Blijkt niet dat de lange termijn voorspellingen van het CPB volstrekt willekeurig zijn? Hoe kun je een economie vlot trekken wanneer iedereen werkloos is? Bizar nu al over 2040 te spreken, terwijl er wellicht een mondiale crisis aankomt? Arnold neemt het voor het CPB op: "Het is toch een soort vergelijking, waarbij alle partijen langs dezelfde lat worden gemeten." Maar hij voegt toe dat sommige rekenmodellen in het nadeel van de SP uitvallen. Zo worden banen uitgedrukt in arbeidsjaren. Bij de SP stijgt de arbeidsparticipatie, maar gaan mensen minder uren werken. Dat dit leidt tot een betere maatschappij, met meer tijd voor gezin en mantelzorg, zie je uiteraard niet terug in de cijfers.

Om te voorkomen dat economie de hele avond domineert, brengt discussieleider André Meijler andere belangrijke onderwerpen naar voren. Chris verklaart het SP standpunt inzake de AOW nader: "Met de verhoging van de AOW leeftijd naar 67 in 2020 conformeert de SP zich aan een politieke realiteit. We proberen wel de maatregelen uit het gedoog- en Kunduz akkoord te verzachten." Zo wil de SP vanaf 2015 een inkomensafhankelijke AOW. Wie een pensioen boven de 80.000 euro geniet, mag zijn of haar AOW zelf betalen, een maatregel die 4,2 miljard euro oplevert. Vanuit de zaal worden nog verschillende –en zeker niet onbelangrijke- vragen gesteld alvorens iedereen de bar bestormt om zich moed in te drinken voor de laatste en beslissende campagnedagen.

U bent hier