h

Neem verantwoordelijkheid voor kinderopvang

11 oktober 2012

Neem verantwoordelijkheid voor kinderopvang

De SP vindt het onverantwoord dat het stadsdeel Zuid ingaat tegen negatieve GGD-adviezen over kinderopvang en wil dat het stadsdeel verantwoordelijkheid neemt voor goede kinderopvang. Fractievoorzitter van de SP in Zuid Roya Moayyed: "De manier waarop het stadsdeel omgaat met GGD-adviezen klopt niet. Het stadsdeel is verantwoordelijk voor de kinderopvang, maar door de adviezen niet op te volgen duikt men voor deze verantwoordelijkheid."

Onlangs kwam naar buiten dat stadsdeel Zuid een advies om een kinderopvangverblijf van Estro te schrappen uit het register van kinderopvang, naast zich neer heeft gelegd. De GGD had misstanden geconstateerd die volgens de controleur reden genoeg waren de kinderopvang niet te erkennen. Immers ook na de kans te hebben gehad de zaken te verbeteren bleef de kwaliteit volgens de controleur ondermaats.

Nadat de SP samen met andere partijen het stadsdeel om opheldering had gevraagd, liet het stadsdeel weten dat het GGD-rapport niet ernstig genoeg was om de kinderopvang uit het register te schrappen. Moayyed: "Dat vind ik een slechte zaak. Het stadsdeel laat de GGD onderzoek doen naar de kinderopvang, maar zegt vervolgens dat ze het beter weet dan de GGD. We hebben juist van vreselijke gevallen van misbruik in de kinderopvang geleerd dat we het toezicht serieus moeten nemen." Binnenkort zal de stedelijke SP met voorstellen komen om de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren.

U bent hier