h

Breng koopkrachteffecten stadsbezuinigingen in kaart

7 november 2012

Breng koopkrachteffecten stadsbezuinigingen in kaart

De SP wil dat het stadsbestuur in kaart gaat brengen wat de gevolgen van de enorme gemeentelijke bezuinigingen zijn voor verschillende groepen Amsterdammers. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Een gemeente mag eigenlijk geen inkomenspolitiek bedrijven, maar ons valt op dat opvallend veel gemeentelijke bezuinigingen neerkomen bij de lagere inkomens, terwijl de hogere inkomens ontzien worden. Om dit in kaart te brengen willen we dat er koopkrachtplaatjes komen van de effecten van de bezuinigingen, zodat we eventueel het gemeentebeleid hierop kunnen aanpassen."

Laurens Ivens)

Vanuit het Rijk wordt er fors bezuinigd. Daarbij wordt altijd inzichtelijk gemaakt door CPB-koopkrachtcijfers wat de effecten voor verschillende groepen Nederlanders zijn. Ivens: "De gemeentelijke bezuinigingen zullen een beduidend kleiner effect hebben op de verschillende inkomensgroepen, maar het zou wel goed zijn dit eenmalig goed in kaart te brengen. Wij stellen voor dit te onderzoeken zodat we over een half jaar waar nodig maatregelen kunnen nemen om de zwakste Amsterdammers te beschermen."

Ivens: "Veel Rijksmaatregelen treffen zwakkere groepen zoals werklozen, ouderen en chronisch zieken. Juist deze groepen worden door het stadsbestuur ook getroffen door maatregelen als het verkorten van de Hulp bij Huishouden, het verlagen van de tegemoetkoming aan chronisch zieken en gehandicapten en het afbouwen van gesubsidieerd werk. Dit lijkt dus een stapeling, maar niemand heeft daar nu overzicht over. Doordat het college geen belastingmaatregelen neemt, lijken de hogere inkomens nauwelijks geraakt te worden door de gemeentebezuinigingen. Hier lijkt sprake te zijn van omgekeerde solidariteit. Koopkrachtcijfers zullen dit uit moeten wijzen." De SP brengt het voorstel om uiterlijk volgend voorjaar met koopkrachtcijfers te komen komende woensdag in stemming.

U bent hier