h

Laat het Ostadetheater een toegankelijk buurttheater blijven

7 november 2012

Laat het Ostadetheater een toegankelijk buurttheater blijven

De SP in Zuid wil dat het Ostadetheater een toegankelijk buurttheater kan blijven en wil dat het stadsdeel afziet van haar plannen om in het nieuw te bouwen theater een andere partij de exploitatie te gunnen. SP-fractievoorzitter Roya Moayyed: "Het Ostadetheater is een echt buurttheater dat kleinschalig en toegankelijk is. Wij willen niet dat dit voor de buurt verloren gaat."

Met zo’n 200 voorstellingen per jaar is het Ostadetheater een plek waar heel veel gebeurt. Het jeugd- en kindertheater neemt een belangrijke plek in op de programmering en het theater biedt plek aan amateurgezelschappen. Ook is het een opleidingsplek voor theaterdocenten. Vanaf 2015 gaat het theater verhuizen naar de nieuw te bouwen Amstelvloer op het Archiefterrein. In het verleden is afgesproken dat het Ostadetheater daar de exploitatie voor haar rekening zou nemen. Het stadsdeelbestuur wil hier nu vanaf zien omdat het Ostadetheater niet rendabel zal zijn.

De SP vreest dat op deze manier de deur wordt geopend voor een commercile partij die geen oog heeft voor het belang van het buurttheater. Moayyed: "De locatie in de Pijp is commercieel gezien erg aantrekkelijk. Maar als er een commercile uitbater komt zal dat ten koste gaan van de kleinschalige en buurtgebonden activiteiten. Wij vinden het onacceptabel als dat gebeurt en roepen daarom het stadsdeel op af te zien van vercommercialisering van het buurttheater."

U bent hier