h

Meldpunt woningcorporatie Ymere van start

23 november 2012

Meldpunt woningcorporatie Ymere van start

De SP gaat meldingen verzamelen over Ymere, de grootste woningcorporatie in Amsterdam. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "De afgelopen jaren heeft de SP in verschillende buurten acties gevoerd tegen plannen van Ymere. Vaak was er sprake van sloop of renovatieplannen zonder dat er serieus naar de bewoners geluisterd werd. Ondertussen worden de directeuren wel beloond voor de 'goede' prestaties met een salaris boven dat van de minister-president. Dit valt niet met elkaar te rijmen, vandaar dat we met ons meldpunt gaan onderzoeken of de mensen tevreden zijn met de prestaties van Ymere."

Volgens de SP horen woningcorporaties een positieve bijdrage te leveren aan een sociaal Amsterdam. Ivens: "De corporaties hebben een belangrijke rol in de stad en hebben daardoor erg veel macht. De gemeente zou goed moeten toetsen of ze hier wel goed mee omgaan. De SP twijfelt hieraan op basis van eerdere acties. Zo wordt er met bewoners al jaren strijd gevoerd tegen de sloopplannen in de Van der Pekbuurt. Ook is gebleken dat Ymere regelmatig onterecht beweert dat er problemen zijn met funderingen van woningen waardoor er gesloopt zou moeten worden. We onderzoeken nu of er veel meer klachten over Ymere zijn."

Met het meldpunt hoopt de SP inzichtelijk te krijgen hoe tevreden Amsterdammers zijn over de grootste woningcorporatie van de stad. Ivens: "Enorme wachtlijsten voor sociale huurwoningen, bouwprojecten die stil liggen, huurders die zich genegeerd voelen en directeuren die zichzelf verrijken. Hier lijkt iets niet te kloppen. We willen weten of de woningzoekenden en huurders vinden dat de corporatie goed presteert en of ze vinden dat de leiding voldoende presteert voor hun ruime beloning." Iedereen met ervaringen met Ymere kan een vragenlijst invullen op amsterdam.sp.nl/ymere.

U bent hier