h

Voor een sociaal Amsterdam

7 november 2012

Voor een sociaal Amsterdam

De stad bezuinigt 400 miljoen. Volgens de SP is sociaal bezuinigen; bezuinigen op onszelf, het stadsbestuur, lobby-activiteiten, overbodige reserves en op subsidies voor het bedrijfsleven. Een sociale stad komt op voor werk, kinderen, wonen, ondernemers, kunst en betaalbaarheid voor alle Amsterdammers.

samen-sterk.jpg)

De SP wil investeren in tijdelijke banen voor jongeren zodat ze werkervaring kunnen opdoen en door de crisis niet gehinderd worden in hun ontwikkeling. In deze tijd is het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk kunnen blijven werken en loon ontvangen. De SP kan dan ook niet instemmen met bezuinigingen op gesubsidieerd werk.

Om kinderen een goede kans te geven is het van belang dat ze het Nederlands goed beheersen. Daarom is het van belang dat hun ouders de taal beheersen. De SP wil dan ook dat het geld dat beschikbaar komt doordat wethouder Asscher minister is geworden inzetten voor taalonderwijs. Het is nutteloos om dit geld te investeren in iemand die nog jaar bezig zal zijn om helemaal ingewerkt te raken. Door meer te investeren in laagdrempelig taalonderwijs kunnen er meteen resultaten worden geboekt met dit geld.

De sociale huur lijkt helemaal te verdwijnen. Het stadsbestuur blijft vasthouden aan reeds gemaakte afspraken met verhuurders en huurders. De ontwikkelingen gaan momenteel echter zo snel dat we nu moeten ingrijpen. Laten we nu stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen om te voorkomen dat daar straks niets van over is.

Het stadsbestuur is het met ons eens dat de chronisch zieken en gehandicapten er op achteruitgaan. Hun aanvullende tegemoetkoming wordt gehalveerd. Het bestuur is echter niet bereid om hier geld voor vrij te maken. De SP stelt voor om dit wel te doen.

Arme ondernemers worden tot nu toe onvoldoende ondersteund. Het is mogelijk om de gemeentelijke belasting kwijt te schelden voor deze groep. Dit blijkt in de praktijk niet uitvoerbaar door bestaande wetten. Zo komt niet in aanmerking voor kwijtschelding met een vermogen van ruim 400 euro. Een ondernemer heeft vrijwel altijd enig vermogen in zijn bedrijf zitten wat kwijtschelding onmogelijk maakt. De SP vraagt het stadsbestuur om op te komen voor armere ondernemers en in Den Haag te pleiten voor een wijziging van deze regels.

Voor een sociaal Amsterdam)

De SP staat niet achter de bezuiniging van 10 miljoen op kunst. Sterker, de SP stelt voor om 2 miljoen extra te investeren. Dit willen we financieren door de toeristenbelasting te verhogen. De toeristen komen hier onder andere voor onze geweldige kunstinstellingen. Het is dan ook niet vreemd om ze een euro meer te laten betalen voor hun weekendje in deze stad.

Het is nu onduidelijk welke effecten de Amsterdamse bezuinigingen hebben voor de koopkracht van Amsterdammers. De SP wil dat dit wordt onderzocht. Het is van groot belang dat we in kaart hebben wat de effecten zijn van het verkorten van hulp bij de huishouding, het halveren van de aanvullende tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en het verdwijnen van het gesubsidieerd werk zijn. Hoog tijd voor een effectmeting zodat we in de gaten kunnen houden of we onderweg zijn naar een sociaal Amsterdam.

Dit was de bijdrage van fractievoorzitter Laurens Ivens bij de behandeling van de begroting voor 2013 in de gemeenteraad.

U bent hier