h

OpSPraak: Nee tegen afbraak van onze zorg

1 december 2012

OpSPraak: Nee tegen afbraak van onze zorg

Een breed offensief is nodig om de zorgplannen van dit kabinet de bestrijden. Dat was de conclusie vrijdag tijdens politiek caf opSPraak, waar SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten de plannen om te bezuinigen op onder andere dagbesteding, thuiszorg en huishoudelijke hulp besprak. "De zorg wordt bij de wortel afgebroken", aldus Leijten.

Renske Leijten)

"Huishoudelijk werk wordt in de kabinetsplannen gemarginaliseerd", zegt Tom Zoutendijk, werkzaam in de thuiszorg. Ook Leijten is woest: het afschaffen van de huishoudelijke hulp suggereert dat mensen lui zijn of het niet nodig hebben. Dat terwijl 770.000 mensen op deze vorm van zorg aangewezen zijn. Het staat haaks op de intentie mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Zoutendijk vertelt dat de meeste thuiszorgmedewerkers niet bevroeden wat hen boven het hoofd hangt. Honderdduizend mensen verliezen straks hun baan. Nu al moeten Zoutendijk en zijn collega's harder werken om hetzelfde salaris te houden. Vermoedelijk worden in de toekomst, zoals in Rotterdam al gebeurt, de ontslagen thuiszorgmedewerkers gedwongen hetzelfde werk met behoud van uitkering te doen.

Organisatie en financiering van thuiszorg worden door de regering verschoven naar de gemeenten. Leijten schetst dat gemeenten verschillend zullen omgaan met tekorten, hetgeen tot willekeur leidt. Sommige gemeenten zullen voor zorgverlening wederkerigheid verlangen. De bezuiniging van drie miljard euro, een budgetkorting van 25 procent, kan volgens Leijten op een veel betere manier gerealiseerd worden: prijzen van geneesmiddelen en medische apparatuur kunnen omlaag, topsalarissen van zorgmanagers moeten worden aangepakt en de bureaucratie kan veel minder. Om nog maar te zwijgen over de miljarden euro's op de bankrekeningen van zorgverzekeraars.

opSPraak publiek)

Aan het eind van de avond komen SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt en haar GroenLinks-collega Fenna Ulichki naar voren en richter ter plekke een Amsterdams actiecomit op. PvdA, Abvakabo FNV, thuiszorgmedewerkers, Clintenbelang, de Bijstandsbond en de Internationale Socialisten hebben zich al aangesloten, in het besef dat een breed offensief nodig is. Op zowel lokaal als landelijk niveau zullen acties volgen.

U bent hier