h

Orde op zaken bij DWI (Update)

21 december 2012

Orde op zaken bij DWI (Update)

(Oorspronkelijk bericht 13-7-2012) De SP wil dat er orde op zaken wordt gesteld bij DWI (Dienst Werk en Inkomen). Al 3 jaar heeft deze dienst de begroting niet op orde. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "De mensen met een gesubsidieerde baan zijn hier de dupe van. Wethouder Asscher beloofde beterschap en hier zal de SP hem zeker aan houden."

Maureen van der Pligt)

Door de foute begrotingen zijn de kosten voor de gesubsidieerde banen veel te hoog ingeschat. In 2011 bleek er al 10 miljoen over op deze post en nu blijkt uit een rapportage van DWI dat er een overschot is van 16 miljoen door een foute inschatting van de kosten van de gesubsidieerde medewerkers. Van der Pligt: "Dit geld had gewoon ingezet moeten worden voor deze mensen die moeilijk aan werk komen."

Wethouder Asscher gaf aan dat er inschattingsfouten waren gemaakt bij de begroting. Het voorstel van de SP om de Rekenkamer een onderzoek te laten doen naar de dienst kreeg geen steun van een meerderheid in de raad. Van der Pligt: "Als de beloofde verbeteringen van Asscher niet snel tot resultaten leiden zal de SP meteen weer aan de bel trekken. Het is onacceptabel dat er miljoenen op de plank blijven liggen die bedoeld zijn voor de Amsterdammers die de ondersteuning het meest kunnen gebruiken."

Update 21-12-2012:
Na een voorstel van de SP gaat de Rekenkamer zelf een onderzoek starten naar de Dienst Werk en Inkomen.

U bent hier