h

Vragen stichting ZET

3 december 2012

Vragen stichting ZET

Schriftelijke vragen betreffende programmering van het Glazen Huis door de stichting "Zet Foundation".

Stichting ZET heeft de afgelopen 4 jaar halfjaarlijks het Glazen Huis in het Amstelpark geprogrammeerd. Stichting ZET heeft voor het programmeren van het Glazen Huis een jaarlijkse bijdrage van het stadsdeel gekregen van11250 euro waarvan 9000 euro weer terugvloeide naar het stadsdeel betreffende de huur van de ruimte.
Voor 2250 euro subsidie van het stadsdeel, heeft stichting ZET in afgelopen jaren behalve het organiseren van beeldende kunst exposities veel extra kunst en culturele activiteiten in het Glazen Huis georganiseerd.
Jaarlijkse waren concerten, dans, performance, lezingen en film te zien in het Glazen Huis die een breed publiek weet te kunnen bereiken. En die alleen mede mogelijk gemakt werd door de inzet van vrijwilligers, externe fondsen en donaties.

Onlangs heeft stichting ZET genformeerd dat ze niet meer verantwoordelijk zal zijn voor de invulling van het programma in het Glazen Huis.

Dit leidt tot de volgende schriftelijke vragen:

1. Waarom is de stichting ZET niet tijdig ingelicht over de nieuwe procedure van de programmering van het Glazen Huis vanaf 2013?

2. Waarom heeft het stadsdeel niet eerder de wijze waarop stichting ZET het Glazen Huis programmeerde gevalueerd?

3. Is het DB met ons van mening dat door het op tijd gemonitoord en
Gevalueerd te zijn kon de stichting ZET de programmering beter laten aanpassen aan de verwachtingen van het stadsdeel? Indien ja, zou het stadsdeel de stichting ZET de tweede kans willen geven zodat de al 4 jaar langdurige ervaringen en de opgebouwde vrijwillige inzet niet verloren gaat?
Zo nee, waarom niet?

4. Welke organisatie zou vanaf 2013 de programmering van het Glazen Huis op zich nemen? En vanuit welke criteria is gebleken dat deze nieuwe programmatuur een betere exploitant is voor het Glazen Huis dan de stichting ZET?

Het raadslid van de SP fractie,

Roya Moayyed

U bent hier