h

Donaties moeten terechtkomen bij goed doel (update)

13 februari 2013

Donaties moeten terechtkomen bij goed doel (update)

De SP vindt dat wanneer mensen kleding inleveren bij een kledingcontainer, die donatie ook daadwerkelijk terecht moet komen bij een goed doel. Als het aan het stadsbestuur ligt gaat de gemeente geld verdienen op de kledingcontainers van goede doelen zoals het Leger des Heils of Humana. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Als mensen kleding inleveren bij een kledingcontainer, doen ze dat met de bedoeling een goed doel te steunen. Het is onterecht dat de gemeente nu deze donaties wil opeisen voor de gemeentekas."

De kledingcontainers worden nu nog door de stadsdelen geregeld. Vaak worden de containerplekken aan goede doelen gegund in ruil voor een bepaalde vergoeding. Het stadsbestuur wil in de toekomst de kledinginzameling overnemen van de stadsdelen. Daarmee gepaard wil de gemeente marktconforme vergoedingen vragen voor de containerplekken. Op die manier hoopt het stadsbestuur anderhalf miljoen euro te verdienen.

De SP is over deze plannen niet te spreken. Ivens: "De plannen gaan ten koste van de hulpbehoevenden aan wie de kleding nu nog wel ten goede komt. Zij moeten anderhalf miljoen euro inleveren aan de gemeente. Er zijn behoorlijk wat plekken waar de gemeente wat zuiniger aan kan doen maar met deze aanpak slaat de gemeente de plank mis. Donaties aan een goed doel horen ook terecht te komen bij een goed doel."

Update
De oproep van de SP aan het stadsbestuur heeft succes opgeleverd in de gemeenteraad. In vervolg op de discussie die onlangs werd aangezwengeld door de SP in Nieuw-West floot een meerderheid van SP, GL, D66 en PvdA het stadsbestuur terug met haar plannen om geld te verdienen op kledingcontainers. Dit tot tevredenheid van Ivens: "Op deze manier komt de rekening van de Amsterdamse crisis niet in Afrika te liggen."

U bent hier