h

Gerichte aanpak geweld in openbaar vervoer nodig

12 februari 2013

Gerichte aanpak geweld in openbaar vervoer nodig

De SP wil dat het GVB en de gemeente Amsterdam het geweld tegen medewerkers in het openbaar vervoer gerichter gaan aanpakken. Uit recente cijfers blijkt dat in een jaar tijd gemiddeld n op de twee GVB-medewerkers het slachtoffer is van geweld. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Daar schrik ik van. Helaas lijkt er nog geen idee te zijn waardoor dit geweld veroorzaakt wordt. Het zou goed zijn als GVB en gemeente dit gaan onderzoeken en analyseren om het daarna gericht te bestrijden."

In 2012 is er tweeduizend keer sprake geweest van geweld tegen personeel van het GVB. De SP vindt dit een schrikbarend hoog getal. Op basis van gesprekken met medewerkers heeft de partij de stellige indruk dat het werkelijke aantal gevallen van geweld nog veel hoger is dan het officile getal van tweeduizend. Veel gevallen van agressie worden om uiteenlopende redenen niet (meer) gemeld.

Naast een goede analyse van deze geweldscijfers stelt de SP voor dat de gemeente en het GVB zorgen voor meer toezicht en ondersteuning. Volgens Ivens is het belangrijk dat de GVB-medewerkers er bij geweld niet alleen voor staan. Ivens: "Dat betekent wat de SP betreft conducteurs op alle tramlijnen, meer controleurs en veiligheidsmedewerkers op de weg en meer bevoegdheden voor toezichthouders op metrostations." De partij heeft het stadsbestuur gevraagd maatregelen te nemen tegen geweld tegen ov-personeel en alle andere medewerkers die voor of namens de overheid in de publieke ruimte werkzaam zijn.

U bent hier