h

Vruchtbare ledenavond

8 februari 2013

Vruchtbare ledenavond

Tijdens een inspirerende ledenavond werd woensdag de stand van het land, Europa, Amsterdam n het stadsdeel besproken. Na inspirerende inleidingen door drie sprekers, Jasper van Dijk (Tweede Kamer), Laurens Ivens (fractievoorzitter gemeenteraad) en Meta Meijer (fractievoorzitter deelraad), werd in groepjes besproken wat er leeft in de verschillende buurten in Oost. Deze groepsgesprekken zorgden voor een vruchtbare avond.

Meer dan vijftig bezoekers was de fraaie opkomst bij de ledenavond in Oost: een uiteenlopend gezelschap van genteresseerden, nieuwe leden, actieve SP-ers en ervaren bestuurders. Jasper van Dijk praatte de leden bij over actuele ontwikkelingen in de Tweede Kamer. Hij gaf enkele wrange voorbeelden van neoliberaal VVD/PvdA beleid. Goed om te zien dat het op een ledenavond in Oost ook over Europa, de nationalisatie van de SNS bank of de Nederlandse Spoorwegen gaat. Laurens Ivens verschoof de discussie naar Amsterdam. Hij benadrukte de SP-campagne 'Voor een sociaal Amsterdam', waarmee gestreden wordt voor fatsoenlijke zorg, voor betaalbaar wonen en tegen kinderarmoede. Meta Meijer rekende concreet voor wat het kabinetsbeleid voor Oost betekent, met name de huurexplosie. In sommige buurten stijgt de huur met meer dan honderd procent, volstrekt onacceptabel!

De sprekers kregen goede respons vanuit de zaal; "De burgers van Amsterdam kiezen hun bestuurders, en niet omgekeerd!" Een reactie op het krankzinnige voorstel van wethouder Wiebes om het aantal sociale huurwoningen te halveren, zodat er in Amsterdam ruimte komt voor 'succesvollen'. De groepsgesprekken leverden veel informatie op over wat er in de verschillende buurten speelt. Informatie die aansluit bij de campagne 'Voor een sociaal Amsterdam'. Daar gaan we als SP mee aan de slag!

Aldus was er een vruchtbare interactie op deze ledenavond, welke symbolisch gehouden werd in het gebouw van speeltuinvereniging MEO (Oosterpark), die september 2013 haar honderdjarig bestaan zou vieren. Symbolisch vanwege de afbraak van welzijnsvoorzieningen in Oost, waar ook MEO slachtoffer van is. Verschillende (sport)verenigingen maken dankbaar gebruik van dit gebouw, maar de deelraad heeft de subsidie nagenoeg stopgezet en wil dat de activiteiten op verschillende locaties, verspreid in de buurt, gaan plaatsvinden. Waarschijnlijk haalt MEO de honderd niet.

U bent hier