h

Zorgen over woonplannen op Ten Katemarkt

16 februari 2013

Zorgen over woonplannen op Ten Katemarkt

Veel mensen op de Ten Katemarkt maken zich ongerust en kwaad over huurverhogingen als gevolg van het nieuwe woonakkoord. Op de Ten Katemarkt deelde de SP informatie uit over wat die plannen, die minister Blok met een gelegenheidscoalitie heeft gesmeed, inhouden.

U bent hier