h

Amsterdam roept op tot eerlijke spelregels voor het leerlingenvervoer

14 maart 2013

Amsterdam roept op tot eerlijke spelregels voor het leerlingenvervoer

Amsterdam wil dat leerlingen die op basis van levensovertuiging een school op afstand kiezen geen aanspraak meer kunnen maken op een vervoersvergoeding. Een voorstel van SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt hiertoe werd door de gemeenteraad aangenomen: "De SP wil dat de vergoeding voor ouders die een school kiezen buiten de eigen buurt op basis van een geloofsovertuiging wordt stopgezet. De Amsterdamse regels wat betreft het leerlingenvervoer moeten worden aangepast zodat alle leerlingen gelijkwaardig worden behandeld."

De SP vindt het begrijpelijk dat de vergoedingen voor het leerlingenvervoer niet onbeperkt zijn. Van der Pligt: "Nu zijn ouders van leerlingen zonder beperking vrij om een school te kiezen op basis van hun overtuiging en worden kosten voor vervoer naar een school ver buiten de buurt deels vergoedt. Dit terwijl leerlingen met een beperking altijd verplicht zijn om de dichtstbijzijnde school te kiezen om in aanmerking te komen voor een vergoeding. Een geloofsovertuiging is een eigen keuze maar een beperking zeker niet. Deze ongelijkheid moet aangepakt worden."

Het SP-voorstel kreeg steun van onder andere PvdA, D66 en GroenLinks. De gemeente gaat er nu op aandringen bij het Rijk dat de landelijke wetgeving wordt aangepast om de vergoeding op basis van geloofsovertuiging te schrappen.

U bent hier