h

Blok pakt alle huurders met extra belasting

10 april 2013

Blok pakt alle huurders met extra belasting

Vanaf 1 juli gaan bij veel huurders de huur omhoog. De woningcorporaties mogen de huren verhogen omdat minister Blok een extra heffing oplegt aan de corporaties. Door de huurverhoging afhankelijk te maken van het inkomen lijkt er een rechtvaardiging gezocht te worden voor deze Blokbelasting. Of deze inkomensafhankelijke huurstijging echt effectief is, is nog maar de vraag.

Dit artikel verscheen woensdag 10 april in het Parool

Al jaren wordt gepoogd om iets te doen aan de vermeende misstand van 'scheefwoners'. Dit zijn huishoudens waarvan de gezinsleden samen meer verdienen dan 33.614 en in een sociale huurwoning wonen. Met een inkomen net boven dit bedrag is het echter vrijwel onmogelijk om een betaalbare woning in de vrije sector te vinden in Amsterdam. Daarnaast bieden deze 'scheefwoners' ook een goede kans om de wijken gemengd te houden. In wijken met veel sociale woningen wonen zodoende ook wat mensen met een iets hoger inkomen, dit bevordert de ongedeelde stad. Het beste recept tegen het enorme tekort aan sociale huurwoningen is toch echt bijbouwen.

Minister Blok wil geld ophalen bij de huurders en het 'scheefwonen' aanpakken. De corporaties mogen van hem de huren verhogen met 1,5 procent meer dan de inflatie voor de huishoudens met lage inkomens, de hogere inkomens kunnen zelfs 4 procent bovenop de inflatie aan huur extra gaan betalen. Elk jaar stijgt de huur opnieuw met dit percentage, totdat uiteindelijk de maximumhuur voor een woning is bereikt. Woningcorporaties mogen zelf bepalen of ze deze huurverhoging zullen doorvoeren, maar worden hiertoe wel enigszins gedwongen omdat ze de minister extra moeten gaan betalen. De Amsterdamse corporaties geven dan ook aan dat zij dit massaal zullen gaan doen. Op 1 mei moet de aankondiging van deze huurverhoging bij iedereen op de deurmat liggen.

Voor de vier jaar dat Blok aan de macht is, heb ik berekend wat dit zal betekenen voor de huurders. De 185.000 Amsterdamse gezinnen in sociale huurwoningen zullen met elkaar 180 miljoen euro aan Blokbelasting gaan betalen. Een fikse extra belasting dus. Ongeveer driekwart van de sociale huurwoningen in Amsterdam wordt bewoond door huishoudens met een inkomen onder de 33.614 euro. Mensen die ook volgens minister Blok niet scheef wonen, maar wel 110 miljoen van de 180 miljoen zullen moeten opbrengen.

De huishoudens met hogere inkomens betalen ongeveer 35 miljoen meer ten opzichte van wat degenen met lagere inkomens gaan betalen. Waar Blok zijn belasting nog verkoopt als het aanpakken van 'scheefwoners', blijkt dit voor Amsterdam nauwelijks betekenis te hebben. Ruim 80 procent van huurverhoging wordt onafhankelijk van het inkomen doorgevoerd en is dus een algemene lastenverzwaring voor huurders.

Dit kabinet zegt scheefwonen te willen bestrijden maar als we kijken naar de uitwerking is dringt de vraag zich op of dit wel echt het doel is. De Blokbelasting wordt voor het grootste deel opgebracht door de groep die terecht in een sociale huurwoning woont. Dit plan zou scheefwoners aanpakken, maar pakt vooral de mensen met een laag inkomen. Het aanpakken van scheefwonen lijkt een excuus om huurders op te laten draaien voor de crisis.

Laurens Ivens (fractievoorzitter SP Amsterdam)

U bent hier