h

Buit uitkeringsgerechtigden niet uit

13 april 2013

Buit uitkeringsgerechtigden niet uit

De SP vindt dat de gemeente zich moet houden aan de gerechtelijke uitspraak dat uitkeringsgerechtigden niet zomaar verplicht mogen worden om (bijna) volledige werkweken te werken. Van der Pligt: "Wij verzetten ons al langer tegen het feit dat er regulier werk wordt gedaan door mensen die daartoe worden verplicht door een uitkeringsinstantie. Voor fatsoenlijk werk moet fatsoenlijk betaald worden. Nu werken er mensen voor hun uitkering onder slechte voorwaarden en zonder perspectief op een echte baan. Ik verwacht dat de gemeente, na deze gerechtelijke uitspraak, een einde zal maken aan deze praktijk."

Een rechter heeft onlangs de uitspraak gedaan dat vier dagen of meer per week werken voor een uitkering niet mag. Werken voor een uitkering kan gevraagd worden als dit re-integratie tot doel heeft of als een tegenprestatie. In dat laatste geval gaat het dan om kortdurende werkzaamheden die een paar uur per dag in beslag nemen en voor een hele korte periode. Van der Pligt betwijfelt of de gemeente Amsterdam zich hier aan houdt en heeft daarom aan de wethouder gevraagd om de huidige werkwijze en deze gerechtelijke uitspraak naast elkaar te leggen. "Als blijkt dat uitkeringsgerechtigden worden gedwongen om veel uren of een lange periode te werken moet de wethouder ingrijpen en het aantal uren terugschroeven."

U bent hier