h

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

10 april 2013

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

In 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard zal de SP daar weer aan meedoen. Ook voor de stadsdeelraden zoeken wij kandidaten. Er is nog veel onduidelijk over de het nieuwe stadsdeelstelsel. Maar we hebben als SP Amsterdam hoge ambities: we willen Amsterdam socialer maken. Daarvoor willen we overal zijn waar we invloed kunnen uitoefenen.

De zeven stadsdelen die we nu kennen zullen in ieder geval blijven bestaan. Per deelraad zullen nog maar 13 tot 15 personen worden gekozen. Uit de deelraad wordt dan een dagelijks bestuur van het stadsdeel gekozen van drie personen. Het dualisme is daarmee van de baan: de stadsdeelbestuurders zitten ook in de deelraad. Over de bevoegdheden van de nieuwe deelraden is helaas nog weinig bekend. Waarschijnlijk zal hierover pas echte duidelijkheid komen na de verkiezingen.

De SP is geen fan van een extra bestuurslaag, die de inspraak van mensen op hun leefomgeving niet garandeert. Maar als deze bestaat, is het wel een plek waar je invloed kunt uitoefenen. Bovendien willen we kiezers ook graag een kans geven om op de SP te stemmen. We zijn niet blij met het nieuwe stadsdeelstelsel, maar het lijkt alweer een verbetering ten opzichte van het huidige stelsel.

Als afdeling zitten we volop in de voorbereidingen voor de verkiezingen. In de peilingen zijn we flink gestegen ten opzichte van de uitslag in 2006. We hebben goede, geschoolde SP'ers nodig voor onze actieve ledengroepen en te kiezen fracties. De kandidatencommissies voor gemeenteraad en deelraden zijn aan de slag. Iedereen die de SP graag wil vertegenwoordigen in een (deel)raad kan zich tot 1 mei kandideren.

De campagne is ondertussen al begonnen. De SP gaat voor een Sociaal Amsterdam. Het kn en mot socialer in Amsterdam. Het kabinet Rutte II treft de samenleving hard door de sociale huurprijzen te laten stijgen, door zorgkosten te laten stijgen, door te bezuinigen op de publieke sector en daar de lonen te bevriezen of te verlagen, door de ontslagbescherming en de sociale voorzieningen uit te kleden, door het verhogen van de BTW enzovoort. Amsterdam doet hier nog een schepje bovenop.

Ook in onze stad wordt de rekening van de bezuinigingen nadrukkelijk neergelegd bij degenen die hulp of zorg het hardste nodig hebben. De SP strijdt voor een sociaal alternatief. Met Laurens Ivens als frontman, hij is in december al gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Deze campagne kan over een jaar dus vloeiend overlopen in een verkiezingscampagne. Want we willen de verkiezingen niet winnen voor de eer, maar om echt iets te veranderen.

Wil jij de SP vertegenwoordigen in de Amsterdamse gemeenteraad, of in jouw stadsdeel? Stel je dan kandidaat via Amsterdam@sp.nl. De betreffende kandidatencommissie zal contact met je opnemen over je kandidatuur. Ook met vragen kun je mailen. Kandideren kan tot 1 mei 2013.

U bent hier