h

OpSPraak: Huurders voor het blok

4 april 2013

OpSPraak: Huurders voor het blok

Het woonakkoord van VVD, PvdA, D66, CU en SGP is slecht nieuws voor huurders. Bovenop de jaarlijkse huurverhoging komt een inkomensafhankelijke verhoging. Corporaties betalen enorme huurheffingen, en als gevolg daarvan worden onderhoud en nieuwbouw uitgesteld. Daarnaast is leegstand aan de orde van de dag. In politiek caf opSPraak gingen SP-raadslid Remine Alberts, Arco Leusink van de huurdersvereniging Amsterdam en Erik Maassen van de Nederlandse Woonbond in gesprek met de aanwezigen.

Goochelen met cijfers
Het is bijna niet uit te leggen wat de consequenties zijn van het akkoord voor de huurders. Remine Alberts: "Er wordt gegoocheld met cijfers. Er komt wat bij en er gaat wat af, maar uiteindelijk gaan de huurders meer betalen. Dat komt bovenop alle andere rampzalige maatregelen: verhoging van zorgpremies, de toename van de energiekosten enzovoorts. De extra huurverhoging wordt verkocht als maatregel om 'scheefwonen' aan te pakken, maar het effect is averechts." De definitie van scheefwonen is sowieso niet eerlijk, volgens Maassen van de Woonbond: "Iedereen in een gereguleerde huurwoning met een inkomen van 33.000 euro of meer, wordt als scheefwoner beschouwd. Die gereguleerde huren kunnen al behoorlijk hoog zijn."

Emotionele reacties uit de zaal maken duidelijk dat mensen zich zorgen maken over wat hen nu weer allemaal boven het hoofd hangt. Een man die binnenkort zijn baan verliest, vraagt zich af of hij straks nog wel de huur kan betalen. Een huurster vertelt dat zij noodzakelijk onderhoud via de rechter heeft moeten afdwingen.

Acties
Wat kunnen we eraan doen om deze maatregelen te stoppen? Leusink: "Voer vooral actie en beperk je niet tot het woonakkoord, maar voer actie tegen het totaalpakket aan maatregelen." Maassen: "Frustreer de uitvoering van de 'gluurverhoging' (de extra huurverhoging) en maak zo duidelijk dat die niet werkt. Strooi zand in de machine." Alberts voegt eraan toe: "Vecht vooral het achterstallig onderhoud aan. En als SP vechten we er hard voor dat huurders weer meer invloed krijgen op het beleid van woningcorporaties."

U bent hier