h

Proef met gratis OV voor ouderen met minimuminkomen (update)

22 augustus 2014

Proef met gratis OV voor ouderen met minimuminkomen (update)

(oorspronkelijk bericht 8 mei 2013) De gemeente Amsterdam gaat een proef beginnen met gratis openbaar vervoer voor ouderen met een minimuminkomen. Hiermee wordt een lang gekoesterde wens van de SP vervuld. SP-raadslid Remine Alberts: "Het is mooi dat de gemeente hier eindelijk mee aan de slag gaat. Op deze manier kunnen ouderen beter mobiel blijven. Dat is goed voor de sociale contacten en helpt eenzaamheid tegen te gaan."

Al in 2006 riep de SP het stadsbestuur op om een proef te beginnen met gratis openbaar vervoer voor ouderen. Ook de PvdA nam dit standpunt later over. Het stadsbestuur bleef echter altijd erg terughoudend en wilde ondanks herhaaldelijke oproepen nooit echt aan de slag met dit onderwerp. Daar is dus nu verandering in gekomen.

De proef begint in de loop van dit jaar en zal duren tot eind 2014. De gemeente heeft aangekondigd dat mensen die in aanmerking komen voor gratis openbaar vervoer, in juni op de hoogte zullen worden gesteld.

Update: Proef gratis OV voor ouderen met minimuminkomen succes

De proef met gratis openbaar vervoer voor ouderen met een minimuminkomen is een succes. Dat meldt het stadsbestuur na een evaluatie. Uit de evaluatie blijkt dat ouderen veel gebruik maken van het gratis OV en vaker de deur uit gaan. Dat heeft er toe geleid dat 77 procent van de ondervraagden zegt zich prettiger te voelen. SP-raadslid Maureen van der Pligt: “Dat is goed nieuws! De proef is er juist op gericht om mensen uit hun isolement te halen. Het zou mooi zijn als het gratis OV blijft bestaan als de proef afloopt.” De gemeenteraad discussieert in oktober en november over de gemeentebegroting en dan wordt ook het gratis OV voor oudere minima besproken.

U bent hier