h

Ga alleen in zee met werkgevers die fatsoenlijk loon betalen (Update)

26 juni 2013

Ga alleen in zee met werkgevers die fatsoenlijk loon betalen (Update)

De SP wil dat stadsdeel Zuid alleen nog in zee gaat met werkgevers die een fatsoenlijk loon betalen aan hun werknemers. Daarmee moeten bedrijven waar mensen onder het minimumloon werken buitenspel worden gezet. Fractievoorzitter van de SP in Zuid Roya Moayyed: "Willen we succesvol de armoede in het stadsdeel bestrijden, dan moeten mensen ook een fatsoenlijk salaris krijgen voor hun werk. Wat ons betreft wordt dat een eis voor bedrijven waar het stadsdeel diensten en producten koopt of subsidies verleent."

In Amsterdam worden veel uitkeringsgerechtigden aan het werk gezet in ruil voor hun uitkering. Dat betekent dat mensen moeten weken voor een salaris onder het minimumloon. Het komt regelmatig voor dat mensen hierbij geen uitzicht hebben om een reguliere baan. Deze manier van werken gaat ten koste van banen met een salaris volgens een cao.

"Daar moet een einde aankomen", stelt Moayyed. "Het is sowieso al een slechte zaak dat de gemeente deze manier van werken hanteert in Amsterdam. Laat stadsdeel Zuid een goed voorbeeld stellen door in elk geval geen stadsdeelgeld te besteden aan de instandhouding van deze praktijken. Op die manier voorkomen we verdringing van reguliere arbeid door werken onder het minimumloon en dragen we een steentje bij aan het bestrijden van de armoede."

Update
Helaas werd het voorstel niet door een meerderheid van de deelraad gesteund. Dat betekent dat het stadsdeel nog steeds zaken blijft doen met bedrijven waar mensen onder het minimumloon werken en awar dat ten koste gaat van echte banen.

U bent hier