h

Beperk ouderbijdrage basisscholen

20 september 2013

Beperk ouderbijdrage basisscholen

De SP wil dat de hoogte van de ouderbijdrage op basisscholen in Amsterdam beperkt wordt. Uit een onderzoek dat de partij deed blijkt dat in de afgelopen drie jaar de bijdrage met ruim 16% is gestegen. SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt vindt dat het uit de hand loopt. "Ouders betalen nu gemiddeld 70 euro met uitschieters naar 700 euro. Daarmee wordt de ouderbijdrage een onredelijk hoge drempel voor ouders met een laag inkomen. Ik vind dat het stadsbestuur de hoogte van het bedrag moet beperken tot uiteindelijk een maximum van 25 euro."

De SP herhaalde het onderzoek naar de ouderbijdrage uit 2010. Naast de betreurenswaardige verhoging van het bedrag was er ook goed nieuws. Op dit moment voldoet 76% van de scholen aan de wettelijke plicht om te melden dat de ouderbijdrage niet verplicht is. Van der Pligt: "Dit is een enorme vooruitgang ten opzichte van 2010 toen nog maar 26% van de scholen dat meldde. Het moet natuurlijk nog wel verder verbeteren, het is tenslotte een kleine moeite om een zinnetje toe te voegen over de vrijwilligheid op je website en in je schoolgids. Het zou mooi zijn als de Amsterdamse kwaliteitswijzer Basisonderwijs, die jaarlijks verschijnt, zou vermelden of scholen hier voldoen aan hun wettelijke plicht."

Naast deze voorstellen wil de SP ook dat de gemeente het niet langer toestaat dat kinderen niet mogen deelnemen aan activiteiten als hun ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen. Van der Pligt: "Als kinderen met arme ouders niet op schoolreis mogen is dit extra stigmatiserend. En deze kinderen kunnen daar zelfs toch niets aan doen? We willen graag dat het stadsbestuur druk zet op de scholen om correct om te gaan met de ouderbijdrage en kinderen van arme ouders niet te duperen."

U bent hier