h

OpSPraak: Afbraak sociale huur, fluwelen aanpak koopsector

30 september 2013

OpSPraak: Afbraak sociale huur, fluwelen aanpak koopsector

"Het gaat niet om de kwaliteit van de argumenten, maar puur om de macht," aldus SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen tijdens politiek caf opSPraak. Jansen besprak met een groot aantal verontwaardigde SP-leden de nieuwste regeringsplannen om de sociale huur verder onbetaalbaar te maken. "We hebben als SP een goed alternatief dat gesteund wordt door vakbonden, de woonbond, de koepel van woningbouwcorporaties en zelfs VNO/NCW, maar we krijgen bij de regering geen gehoor. Pas als er opstand dreigt in het land, gaat de regering luisteren."

De regeringsplannen die Jansen vervolgens uitlegt, leveren felle reacties uit de zaal op. De regering wil doorgaan met de verhuurdersheffing waardoor de huurders 1,7 miljard euro aan extra huur moeten ophoesten. Daarnaast willen VVD en PvdA weer de WOZ-waarde opnemen in de puntentelling van de woningen. Hierdoor kan bij herstel van de woningmarkt de huurverhoging 6 procent hoger uit gaan vallen. Aantrekkelijke wijken worden onbetaalbaar voor mensen met een kleine beurs. Gevolg van deze nieuwe plannen is dat er van sociale huur binnen de ring geen sprake meer zal zijn. Arme mensen worden meer en meer uit de binnenstad verbannen.

De huurders moeten in de regeringsplannen de woningmarkt overeind houden, want aan de hypotheekrenteaftrek wordt vrijwel niets gedaan. De hypotheekrente-aftrek van 52 procent voor de hoogste inkomens wordt met slechts een half procent per jaar verlaagd naar 30 procent. Deze vermindering van de aftrek wordt vervolgens via het uitrekken van de belastingschijf volledig gecompenseerd. Berekeningen wijzen uit dat de huidige plannen een huizenkoper maximaal vier of vijf euro per jaar gaan kosten. Verder wordt de verlaging van de overdrachtsbelasting permanent. De koopsector wordt zo met 1 miljard euro uit de wind gehouden, terwijl de huurders 1,7 miljard moeten gaan betalen.

Volgens Jansen zijn de plannen niet alleen ongewenst, maar ook onnodig. "Het SP-alternatief leidt tot stimulering van de bouw van sociale huurwoningen, tot een verlaging van de werkloosheid en tot een verhoging van de BTW-inkomsten van de overheid. De reden dat de overheid hier niet aan wil, is omdat opvolgende kabinetten alleen maar bezig zijn geweest de maatschappelijke rol van de woningbouwverenigingen te beindigen, zodat de markt de vrije hand krijgt op de woningmarkt."

De regeringsplannen zijn nog niet definitief. Er moet nog een wetsvoorstel worden gemaakt. Ook het congres van Aedes, de koepel van Woningcorporaties, moet deze plannen nog goedkeuren. Het is een goed teken dat al diverse kleinere woningcorporaties hiertegen in verzet komen. Ook de huurders kunnen laten zien dat zij hier niet mee akkoord zijn. De SP blijft dus ook de komende tijd in actie komen!

Meer informatie over de regeringsplannen vindt u op: paulusjansen.sp.nl

U bent hier