h

Maak Flevoflats weer betaalbaar

29 november 2013

Maak Flevoflats weer betaalbaar

Stadsdeel Oost gaat op verzoek van de SP in gesprek met Ymere over de hoge huren in de Flevoflats. Een voorstel daartoe werd door een meerderheid van de deelraad gesteund. Deelraadslid voor de SP in Oost Tiers Bakker: "Het is goed dat het stadsdeel haar verantwoordelijkheid neemt. Wij hopen dat Ymere nu gaat inzien dat ook zij haar sociale verplichting als woningcorporatie moet nakomen. De taak van een woningcorporatieis zorgen voor voldoende huurwoningen voor een betaalbare prijs."

Onlangs bleek uit onderzoek van de SP dat veel huurders in de problemen komen omdat corporatie Ymere de maximaal mogelijke huur vraagt voor de woningen in de Flevoflats. Toen bleek dat veel huurders in de problemen komen omdat corporatie Ymere de huren tot het maximum oprekt. Dit betekent dat nieuwe huurders meteen 680 per maand moeten betalen. Daarnaast betalen huurders forse servicekosten. Daardoor liggen de woonlasten voor veel huurders boven de grens die als acceptabel wordt gezien.

Bakker hoopt op een goede uitkomst: "We hebben bij een vergelijkbare kwestie in de Wagenaarstraat gezien dat het aanspreken van een corporatie succesvol kan zijn. De Key verlaagde de huren van de ouderenwoningen daar. Hetzelfde zou ook in de Flevoflats mogelijk moeten zijn."

U bent hier