h

OpSPraak: Armoede groeit!

24 november 2013

OpSPraak: Armoede groeit!

De SP wil armoede bestrijden door zich hard te maken voor betaalbare woningen en echt werk met een fatsoenlijk salaris. Ook komt de SP op voor de rechten van mensen met een uitkering. Tijdens het politiek caf op 22 november gingen Tjitske Siderius (SP-fractie Tweede Kamer) en Erna Berends (SP-lijsttrekker voor Amsterdam-Noord) in gesprek met de zaal over de toenemende armoede in Nederland.

Armoede zichtbaar maken
Siderius: "In 2012 leefden in Nederland meer dan 500.000 huishoudens onder de armoedegrens. Dat is ruim een miljoen mensen en dat aantal neemt toe." In Amsterdam leeft 1 op de 4 kinderen in armoede. "In Noord ligt dat aantal nog hoger," zegt Erna Berends. Oorzaken zijn toenemende werkloosheid, stijgende huren en andere toenemende kosten voor levensonderhoud. Naast acute gevolgen, zoals ondervoeding en dreigende uithuiszettingen betekent dit ook dat kinderen en volwassenen sociaal gesoleerd raken. Ze kunnen niet meedoen aan sportclubs, culturele activiteiten en zelfs schoolreisjes. De SP Amsterdam maakt deze gevolgen, met name voor kinderen, zichtbaar door schrijnende verhalen te verzamelen en te publiceren. Zo sprak Berends een judoleraar in Noord, die aangaf dat een derde van zijn leerlingen afhankelijk is van het jeugdsportfonds. Bij het wegvallen van die regeling vielen die kinderen meteen af.

"Waarom komen de mensen niet in opstand?" vraagt iemand uit de zaal. Siderius: "Ze zijn bezig de eindjes aan elkaar te knopen, werk te zoeken en schulden af te lossen." "En ze schamen zich voor hun armoede," merkt iemand anders uit de zaal op. "Bij de schuldhulpverlening in Noord is de toeloop, vooral van jongeren, groter geworden. Het lijkt of ze de schaamte inmiddels voorbij zijn," zegt Berends, "Er komt nu extra schuldhulpverlening in Noord."

Excuusbudget
Rutte II trekt landelijk 80 miljoen uit voor armoedebestrijding. Dat lijkt een aardige tegemoetkoming, maar is eerder een excuusbudget: aan de andere kant wordt steeds bezuinigd op werk en inkomen. Bovendien moet dat geld over 438 gemeenten verdeeld worden. Volgende week is er een hoorzitting in de Tweede Kamer over de bezuinigingen. De SP wil ze tegenhouden en er op zijn minst een krachtig signaal tegen afgeven.

De gemeente Amsterdam heeft besloten 20 miljoen te besteden aan armoedebestrijding.

Bijstand is een recht
Mensen met bijstand worden steeds vaker gedwongen een 'tegenprestatie' te leveren, op straffe van een korting op de uitkering. Het UWV deelt fikse boetes uit als mensen inkomsten een dag te laat opgeven. Uitkeringsgerechtigden worden vaak zwartgemaakt en weggezet als fraudeurs. Siderius: "Natuurlijk moet echte fraude aangepakt worden, maar bijstand blijft wel een recht. Mensen moet kunnen eten en de huur kunnen betalen." Uit de zaal komt de suggestie om de cijfers van uitkeringsfraude eens te vergelijken met faillisements- en vastgoedfraude. "Daarin gaan miljarden om, maar daar is helaas nog steeds te weinig aandacht voor."

Acties
Armoede onder de aandacht brengen is niet voldoende. SP'ers willen die ook actief bestrijden. Om te beginnen sluit de SP zich aan bij de grote FNV-demonstratie Voor Koopkracht en Echte Banen, 30 november in Utrecht. Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is kinderarmoede een speerpunt, naast betaalbaar wonen. SP'ers bedenken manieren om die onder de aandacht te brengen. Ideen zijn nog steeds welkom. Siderius doet een suggestie: "In Zwolle hebben we onder alle blauwe borden bij de ingangen van de stad borden gehangen met de armoedecijfers. Zo kon het niemand ontgaan."

Op 2 december komt Emile Roemer naar het onlangs heropende Makassarplein in de Indische buurt. Dit is meteen de aftrap voor de verspreiding van de Armoedekrant in Amsterdam.

U bent hier