h

Tegen zin IJburgers toch auto's in Diemerpark

27 november 2013

Tegen zin IJburgers toch auto's in Diemerpark

Tegen de zin van veel IJburgers wil stadsdeel Oost 42 parkeerplaatsen aanleggen in het Diemerpark. Het besluit van de drie partijen gaat lijnrecht in tegen een door het stadsdeel georganiseerde representatieve meningspeiling onder de bewoners van IJburg. Daaruit bleek dat een ruime meerderheid (58 procent) van de IJburgers tegen parkeren in het park is. SP-deelraadslid Geert Ritsema: "Onbegrijpelijk dat bewonerswensen worden genegeerd om het park te verslechteren. We zullen ons in de toekomst blijven inzetten voor een groen Diemerpark. We gaan de mogelijkheden onderzoeken om het gisteren in de deelraad genomen besluit zo veel mogelijk ongedaan te maken."

De SP kwam - samen met een aantal andere partijen - met een voorstel voor een alternatieve parkeerlocatie langs de Oeverzeggestraat, net buiten het park. Hierdoor zouden de bezoekers van de sportvelden in het Diemerpark slechts 300 meter extra hoeven lopen en zou het niet nodig zijn om het groene karakter van het park aan te tasten. Het voorstel kreeg de steun van GroenLinks, Meerbelangen en de fractie Nicola en haalde het daarmee net niet.

Een meerderheid van van D66, PvdA en VVD ging nog verder dan het stadsdeelbestuur. De deelraad nam een voorstel aan dat mogelijk maakt dat er bovenop de 42 parkeerplaatsen nog meer parkeerplaatsen in het park kunnen worden aangelegd. Bovendien werd aangenomen dat niet alleen parkeerplaatsen maar ook doorgaand autoverkeer in het park wordt toegestaan. Ritsema: "De wensen van bewoners worden genegeerd. D66, PvdA en VVD maken een autoweg over een doorgaande fietsroute en door een ecologisch kwetsbaar park. Daarmee trekken de partijen een lange neus naar omwonenden en laten ze zien dat weinig waarde hechten aan natuur. Voor ons is deze strijd nog niet voorbij."

U bent hier