h

Stad gaat gesubsidieerde topinkomens aanpakken

8 december 2013

Stad gaat gesubsidieerde topinkomens aanpakken

Instellingen waarvan de bestuurders topinkomens krijgen, kunnen voortaan niet meer rekenen op subsidie van gemeente Amsterdam. Dit besluit heeft het stadsbestuur genomen nadat de SP hier twee jaar geleden een initiatiefvoorstel voor indiende. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Goed dat deze stap in de strijd tegen publieke topinkomens nu gezet wordt. Geld van Amsterdammers hoort niet in te diepe zakken te belanden."

De gemeente komt met nieuwe subsidievoorwaarden. Hierin wordt nu opgenomen dat indien bestuurders van een instelling meer dan 130 procent van een ministerssalaris verdienen, de subsidie geweigerd kan worden. Voor Amsterdam zou dit vooral gaan om cultuur- en onderwijsinstellingen zoals het Concertgebouw en het ROC van Amsterdam. Ivens: "Deze topbestuurders moeten nu kiezen tussen het blijven vullen van de eigen portemonnee of het opkomen voor het algemene belang door hun eigen salaris beter passend te maken. Ik hoop dat ze een verstandige keuze maken."

De SP voert al jaren een strijd tegen het vele Amsterdamse geld dat oneerlijk verdeeld wordt en bij een aantal grootverdieners eindigt. Zo wist de SP te bereiken dat gemeentemedewerkers niet meer dan een wethouder verdienen, dure externe inhuur aan banden gelegd wordt, dat bij gemeentelijke bedrijven het salaris van de minister-president het maximum wordt en nu worden dus ook de gesubsidieerde topinkomens aangepakt. Ivens: "We zullen zeker doorgaan met deze strijd, want het gemeentelijke geld kan en moet eerlijker verdeeld worden."

U bent hier