h

Ondersteun opstarten wijkrestaurants (Update)

13 januari 2014

Ondersteun opstarten wijkrestaurants (Update)

(Update) Alle politieke partijen van stadsdeel Centrum steunen het plan van de SP om het aantal wijkrestaurants in Centrum uit te breiden. Dat betekent dat het stadsdeel hier voldoende geld voor uit zal trekken. SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam: "We hebben er veel onderzoek naar gedaan; mede daarom is ons plan aangenomen. Daar zijn we blij mee want het is goed nieuws voor ouderen, mensen met een laag inkomen en mensen die in eenzaamheid leven. Met de wijkrestaurants wordt kan hun isolement bestreden worden."

Foto: Ron Zwagemaker

(Oorspronkelijk bericht 18-12-2013)

De SP wil dat stadsdeel Centrum het opstarten van wijkrestaurants gaat ondersteunen. Wijkrestaurants zijn gelegenheden waar buurtbewoners voor een laag bedrag met elkaar kunnen eten en waar het sociale contact centraal staat. Fractievoorzitter van de SP in stadsdeel Centrum Nelly Duijndam: "Wij willen eenzaamheid bestrijden en ouderen en minima een toegankelijke ontmoetingsplek bieden. Omdat voor de opstartfase ondersteuning nodig is, willen wij dat het stadsdeel daarbij gaat helpen.

Onlangs bleek uit onafhankelijk onderzoek dat de behoefte aan wijkrestaurants de komende jaren zal groeien. Ouderen moeten steeds langer thuis blijven wonen, maar kunnen lang niet altijd zelf koken. Tegelijkertijd groeit de eenzaamheid: zo'n elf procent van de volwassen Amsterdammers zegt eenzaam te zijn. Het aantal eetgelegenheden in zorginstellingen waar ook buurtbewoners terecht kunnen, neemt af omdat veel zorginstellingen de deuren sluiten. Wijkrestaurants kunnen voldoen aan de behoefte aan een maaltijdvoorziening en sociaal contact.

Ondersteuning van het stadsdeel is nodig omdat uit onderzoek blijkt dat ondernemers en vrijwilligers niet in staat zijn om zelfstandig een wijkrestaurant op te zetten. Duijndam: "Op den duur moet een wijkrestaurant kunnen draaien op vrijwilligerskrachten en kleine bijdrages voor de maaltijden. Maar om alles van de grond te krijgen is een steuntje in de rug nodig. Wij roepen de andere partijen op om ons initiatief daarvoor steunen." De deelraad zal het SP-voorstel in januari bespreken.

U bent hier